Instytucja zakazu reformationis in peius z art. 139 k.p.a., jako gwarancja procesowa, umożliwiająca swobodne korzystanie z zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym

2014
journal article
article
dc.abstract.enArticle 139 of the Code of Administrative Procedure comprises reformationis in peius prohibition, which introduces one of crucial process-related guarantees in the Polish system of administrative procedure. The essence of this institution is the fact that combined with the principle of two instances of administrative procedure, it provides safety for the appealing party, which does not need to be afraid of the deterioration of the situation by filing appeal against a decision issued by authority of first instance. Owing to this fact filing appeals is a common phenomenon in the practice of administrative procedure, which would not necessarily be the case, if there was no reformationis in peius prohibition. The thesis that without a process-related guarantee under Article 139 of the Code of Administrative Procedure, the principle of two instances under Article 15 of the Code of Administrative Procedure would only be an empty declaration without practical reflection is thus justified.pl
dc.abstract.plWyrażony w art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego zakaz reformationis in peius wprowadza jedną z ważniejszych gwarancji procesowych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Istotą tej instytucji jest fakt, iż w połączeniu z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego zapewnia ona bezpieczeństwo odwołującej się strony, która nie musi obawiać się pogorszenia swojej sytuacji poprzez złożenie odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji. Fakt ten powoduje, że w praktyce postępowania administracyjnego składanie odwołań jest zjawiskiem powszechnym, co niekoniecznie miałoby miejsce w razie braku zakazu reformationis in peius. Zasadną jest więc teza, iż bez istnienia gwarancji procesowej z art. 139 k.p.a. zasada dwuinstancyjności z art. 15 k.p.a. byłaby jedynie nieznajdującą praktycznego odzwierciedlenia pustą deklaracją.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorGórny, Witold - 149903 pl
dc.date.accession2018-02-13pl
dc.date.accessioned2018-02-13T11:13:28Z
dc.date.available2018-02-13T11:13:28Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (14)pl
dc.description.physical16-33pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50178
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=16pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleInstytucja zakazu reformationis in peius z art. 139 k.p.a., jako gwarancja procesowa, umożliwiająca swobodne korzystanie z zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnympl
dc.title.alternativeThe prohibition of reformationis in peius of art. 139 of Code of Administrative Procedure, as a guarantee of the due administrative process, empowering the principle of two instances in administrative proceedingspl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Article 139 of the Code of Administrative Procedure comprises reformationis in peius prohibition, which introduces one of crucial process-related guarantees in the Polish system of administrative procedure. The essence of this institution is the fact that combined with the principle of two instances of administrative procedure, it provides safety for the appealing party, which does not need to be afraid of the deterioration of the situation by filing appeal against a decision issued by authority of first instance. Owing to this fact filing appeals is a common phenomenon in the practice of administrative procedure, which would not necessarily be the case, if there was no reformationis in peius prohibition. The thesis that without a process-related guarantee under Article 139 of the Code of Administrative Procedure, the principle of two instances under Article 15 of the Code of Administrative Procedure would only be an empty declaration without practical reflection is thus justified.
dc.abstract.plpl
Wyrażony w art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego zakaz reformationis in peius wprowadza jedną z ważniejszych gwarancji procesowych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Istotą tej instytucji jest fakt, iż w połączeniu z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego zapewnia ona bezpieczeństwo odwołującej się strony, która nie musi obawiać się pogorszenia swojej sytuacji poprzez złożenie odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji. Fakt ten powoduje, że w praktyce postępowania administracyjnego składanie odwołań jest zjawiskiem powszechnym, co niekoniecznie miałoby miejsce w razie braku zakazu reformationis in peius. Zasadną jest więc teza, iż bez istnienia gwarancji procesowej z art. 139 k.p.a. zasada dwuinstancyjności z art. 15 k.p.a. byłaby jedynie nieznajdującą praktycznego odzwierciedlenia pustą deklaracją.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Górny, Witold - 149903
dc.date.accessionpl
2018-02-13
dc.date.accessioned
2018-02-13T11:13:28Z
dc.date.available
2018-02-13T11:13:28Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (14)
dc.description.physicalpl
16-33
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50178
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=16
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Instytucja zakazu reformationis in peius z art. 139 k.p.a., jako gwarancja procesowa, umożliwiająca swobodne korzystanie z zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym
dc.title.alternativepl
The prohibition of reformationis in peius of art. 139 of Code of Administrative Procedure, as a guarantee of the due administrative process, empowering the principle of two instances in administrative proceedings
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Olsztyn
1
San Jose
1
Downloads
gorny_instytucja_zakazu_reformationis_in_peius_2014.pdf
109