Accentual doublets in standard languages in the Neo-Štokavian base : Bosnian standard accentuation with a focus on the accentuation of verbs

2021
journal article
article
1
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:36:50Z
dc.abstract.enContemporary Bosnian normative accentuation shares common features with Croatian, Montenegrin, Serbian and Serbo-Croatian standard, and therefore in order to determine precisely which elements of the orthoepic norm are Bosnian, it should be considered above all in its own context. However, due to discrepancies, instabilities, and root variation, the task of establishing the principles of an efficient orthoepic norm remains a difficult one, unless such a solution were to tolerate a wide variety of accentual variants. This paper studies accentual doublets of verbs in the Bosnian standard. To this end, it is particularly important to assume a contrastive-comparative perspective, by evaluating varying usage in the standard languages with a Neo-Štokavian base.pl
dc.abstract.plWspółczesna bośniacka norma akcentuacyjna ma cechy wspólne ze standardowymi odmianami języków chorwackiego, czarnogórskiego, serbskiego i serbochorwackiego. Dlatego aby precyzyjnie określić, które elementy normy ortoepicznej są bośniackie, należy ją rozpatrywać przede wszystkim w odniesieniu do niej samej. Z uwagi jednak na niespójności, niestabilności i wariantywność formy rdzeni trudno jest ustalić reguły skutecznej normy ortoepicznej, chyba że takie rozwiązanie zakładałoby tolerancję dla dużej liczby wariantów akcentowych. Niniejszy artykuł podejmuje problem czasownikowych dubletów akcentowych w standardowej odmianie języka bośniackiego. W tym celu należy przyjąć podejście kontrastywno-komparatystyczne, poprzez porównanie różnych przykładów użycia w językach standardowych opartych na podstawie nowosztokawskiej.pl
dc.contributor.authorHodžić, Jasminpl
dc.date.accessioned2021-11-08T07:23:29Z
dc.date.available2021-11-08T07:23:29Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 19-21pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical1-21pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume16pl
dc.identifier.doi10.4467/23005920SPL.21.001.13955pl
dc.identifier.eissn2300-5920pl
dc.identifier.issn1732-8160pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283041
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enaccentual doubletspl
dc.subject.ennormative accentuationpl
dc.subject.enBosnian languagepl
dc.subject.enverbspl
dc.subject.pldublety akcentowepl
dc.subject.plakcentuacja normatywnapl
dc.subject.pljęzyk bośniackipl
dc.subject.plczasownikipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAccentual doublets in standard languages in the Neo-Štokavian base : Bosnian standard accentuation with a focus on the accentuation of verbspl
dc.title.journalStudies in Polish Linguisticspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:36:50Z
dc.abstract.enpl
Contemporary Bosnian normative accentuation shares common features with Croatian, Montenegrin, Serbian and Serbo-Croatian standard, and therefore in order to determine precisely which elements of the orthoepic norm are Bosnian, it should be considered above all in its own context. However, due to discrepancies, instabilities, and root variation, the task of establishing the principles of an efficient orthoepic norm remains a difficult one, unless such a solution were to tolerate a wide variety of accentual variants. This paper studies accentual doublets of verbs in the Bosnian standard. To this end, it is particularly important to assume a contrastive-comparative perspective, by evaluating varying usage in the standard languages with a Neo-Štokavian base.
dc.abstract.plpl
Współczesna bośniacka norma akcentuacyjna ma cechy wspólne ze standardowymi odmianami języków chorwackiego, czarnogórskiego, serbskiego i serbochorwackiego. Dlatego aby precyzyjnie określić, które elementy normy ortoepicznej są bośniackie, należy ją rozpatrywać przede wszystkim w odniesieniu do niej samej. Z uwagi jednak na niespójności, niestabilności i wariantywność formy rdzeni trudno jest ustalić reguły skutecznej normy ortoepicznej, chyba że takie rozwiązanie zakładałoby tolerancję dla dużej liczby wariantów akcentowych. Niniejszy artykuł podejmuje problem czasownikowych dubletów akcentowych w standardowej odmianie języka bośniackiego. W tym celu należy przyjąć podejście kontrastywno-komparatystyczne, poprzez porównanie różnych przykładów użycia w językach standardowych opartych na podstawie nowosztokawskiej.
dc.contributor.authorpl
Hodžić, Jasmin
dc.date.accessioned
2021-11-08T07:23:29Z
dc.date.available
2021-11-08T07:23:29Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 19-21
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
1-21
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
16
dc.identifier.doipl
10.4467/23005920SPL.21.001.13955
dc.identifier.eissnpl
2300-5920
dc.identifier.issnpl
1732-8160
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283041
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
accentual doublets
dc.subject.enpl
normative accentuation
dc.subject.enpl
Bosnian language
dc.subject.enpl
verbs
dc.subject.plpl
dublety akcentowe
dc.subject.plpl
akcentuacja normatywna
dc.subject.plpl
język bośniacki
dc.subject.plpl
czasowniki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Accentual doublets in standard languages in the Neo-Štokavian base : Bosnian standard accentuation with a focus on the accentuation of verbs
dc.title.journalpl
Studies in Polish Linguistics
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Dublin
9
New York
4
Ashburn
2
Lomé
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Krakow
1
San Jose
1
Sofia
1
Downloads
hodzic_accentual_doublets_in_standard_languages_2021.pdf
12
hodzic_accentual_doublets_in_standard_languages_2021.odt
2