Kara łączna przed i po nowelizacji

2015
journal article
article
dc.abstract.enOne of the most important institution, from the point of view of criminal law practice, is the cumulative chastisement. This Idea stems from the post-revolutionary France, where revolutionaries wanted to stop the severe penalties applied by Absolut King. On the basis of rules governing this institution it is possible to combine several penalties imposed upon one offender in one - so as not to have to take a number of penalties one after another. Cumulative chastisement, as a rule, is meted out within the limits of the severest of penalties unit to their totals. The use of this institution is dependent on the occurrence confluence of crime, which is understood by committing two or more offenses before final judgment, even an invalid for any of them. After the amendment the definition of a real confluence of crime changes. The legislator also remodels some specific rules. The amendment, taking into account the changes introduced by it, redefines this very important institution.pl
dc.abstract.plJedną z najważniejszych, z punktu widzenia praktyki prawa karnego, instytucji jest kara łączna. Jej idea wywodzi się z porewolucyjnej Francji, gdzie chciano zerwać z surowymi karami stosowanymi przez państwo absolutne. Na podstawie przepisów regulujących tę instytucję można połączyć kilka kar wymierzonych jednemu sprawcy w jedną - tak by nie musiał odbywać wielu kar po kolei. Kara łączna, co do zasady, wymierzana jest w granicach od najsurowszej z kar jednostkowych do ich sumy. Zastosowanie przedmiotowej instytucji jest uzależnione od wystąpienia zbiegu przestępstw, rozumianego jako popełnienie dwóch lub więcej przestępstw przed zapadnięciem wyroku, chociażby nieprawomocnego, za którekolwiek z nich. Po nowelizacji zmienia się definicja realnego zbiegu przestępstw. Ustawodawca dokonuje także przemodelowania niektórych zasad szczególnych. Nowelizacja, biorąc pod uwagę wprowadzone przez nią zmiany, redefiniuje tę bardzo ważną instytucję.pl
dc.contributor.authorStrycharczyk, Łukaszpl
dc.date.accession2018-01-15pl
dc.date.accessioned2018-01-15T18:07:15Z
dc.date.available2018-01-15T18:07:15Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (18)pl
dc.description.physical116-126pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48774
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/bbb2bdfe-e45d-4032-9f5f-de135fbfa07epl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKara łączna przed i po nowelizacjipl
dc.title.alternativeCumulative chastisement before and after amendmentpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.title.volumeZ zagadnień prawa karnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
One of the most important institution, from the point of view of criminal law practice, is the cumulative chastisement. This Idea stems from the post-revolutionary France, where revolutionaries wanted to stop the severe penalties applied by Absolut King. On the basis of rules governing this institution it is possible to combine several penalties imposed upon one offender in one - so as not to have to take a number of penalties one after another. Cumulative chastisement, as a rule, is meted out within the limits of the severest of penalties unit to their totals. The use of this institution is dependent on the occurrence confluence of crime, which is understood by committing two or more offenses before final judgment, even an invalid for any of them. After the amendment the definition of a real confluence of crime changes. The legislator also remodels some specific rules. The amendment, taking into account the changes introduced by it, redefines this very important institution.
dc.abstract.plpl
Jedną z najważniejszych, z punktu widzenia praktyki prawa karnego, instytucji jest kara łączna. Jej idea wywodzi się z porewolucyjnej Francji, gdzie chciano zerwać z surowymi karami stosowanymi przez państwo absolutne. Na podstawie przepisów regulujących tę instytucję można połączyć kilka kar wymierzonych jednemu sprawcy w jedną - tak by nie musiał odbywać wielu kar po kolei. Kara łączna, co do zasady, wymierzana jest w granicach od najsurowszej z kar jednostkowych do ich sumy. Zastosowanie przedmiotowej instytucji jest uzależnione od wystąpienia zbiegu przestępstw, rozumianego jako popełnienie dwóch lub więcej przestępstw przed zapadnięciem wyroku, chociażby nieprawomocnego, za którekolwiek z nich. Po nowelizacji zmienia się definicja realnego zbiegu przestępstw. Ustawodawca dokonuje także przemodelowania niektórych zasad szczególnych. Nowelizacja, biorąc pod uwagę wprowadzone przez nią zmiany, redefiniuje tę bardzo ważną instytucję.
dc.contributor.authorpl
Strycharczyk, Łukasz
dc.date.accessionpl
2018-01-15
dc.date.accessioned
2018-01-15T18:07:15Z
dc.date.available
2018-01-15T18:07:15Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (18)
dc.description.physicalpl
116-126
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48774
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/bbb2bdfe-e45d-4032-9f5f-de135fbfa07e
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kara łączna przed i po nowelizacji
dc.title.alternativepl
Cumulative chastisement before and after amendment
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.title.volumepl
Z zagadnień prawa karnego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Hong Kong
4
Sitno
2
San Jose
1
Downloads
strycharczyk_kara_laczna_przed_i_po_nowelizacji_2015.pdf
71