Wpływ ustawy krajobrazowej na normy prawa karnego sensu largo

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe present article refers to the changes introduced with the act of 24 April 2015 amending some acts on instruments strengthening of landscape preservation in a broad sense of Polish criminal law. It discusses provisions that were amended after the act came into effect (the art. 63a of Petty Offences Code and the art. 118 of the act on protection and conservation of heritage) or that were supplemented to the act as new regulations (the art. 63b of Petty Offences Code). Its author presents the scope of particular amendments, their nature, as well as their legal effects, evaluating the impact that the act in question has on citizens' lives from the perspective of penal law.pl
dc.abstract.plArtykuł odnosi się do zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774 ze zm.) w obszarze norm szeroko pojmowanego prawa karnego. Omówione w nim zostały przepisy, które w związku z wejściem w życie tejże ustawy zmieniły swoje brzmienie (art. 63a Kodeksu wykroczeń oraz art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), bądź też zostały wprowadzone jako nowe regulacje (art. 63b Kodeksu wykroczeń). Autor w swej pracy rozważa zakres poszczególnych nowelizacji, ich charakter oraz skutki prawne, oceniając przy tym wpływ wejścia w życie ustawy krajobrazowej na życie obywateli z prawnokarnej perspektywy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorWiączek, Krzysztofpl
dc.date.accession2017-12-12pl
dc.date.accessioned2017-12-12T10:58:05Z
dc.date.available2017-12-12T10:58:05Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5 (27)pl
dc.description.physical70-81pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47527
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134214335/10.+Wiaczek_5_2016.pdf/a9303585-54c7-4993-a1bf-88252858dfa2pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enoffencespl
dc.subject.enlandscapepl
dc.subject.enadvertisementpl
dc.subject.enheritagepl
dc.subject.plwykroczeniapl
dc.subject.plkrajobrazpl
dc.subject.plreklamapl
dc.subject.plzabytkipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWpływ ustawy krajobrazowej na normy prawa karnego sensu largopl
dc.title.alternativeThe impact of the Landscape Act on precepts of criminal law in the broad sensepl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present article refers to the changes introduced with the act of 24 April 2015 amending some acts on instruments strengthening of landscape preservation in a broad sense of Polish criminal law. It discusses provisions that were amended after the act came into effect (the art. 63a of Petty Offences Code and the art. 118 of the act on protection and conservation of heritage) or that were supplemented to the act as new regulations (the art. 63b of Petty Offences Code). Its author presents the scope of particular amendments, their nature, as well as their legal effects, evaluating the impact that the act in question has on citizens' lives from the perspective of penal law.
dc.abstract.plpl
Artykuł odnosi się do zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774 ze zm.) w obszarze norm szeroko pojmowanego prawa karnego. Omówione w nim zostały przepisy, które w związku z wejściem w życie tejże ustawy zmieniły swoje brzmienie (art. 63a Kodeksu wykroczeń oraz art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), bądź też zostały wprowadzone jako nowe regulacje (art. 63b Kodeksu wykroczeń). Autor w swej pracy rozważa zakres poszczególnych nowelizacji, ich charakter oraz skutki prawne, oceniając przy tym wpływ wejścia w życie ustawy krajobrazowej na życie obywateli z prawnokarnej perspektywy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Wiączek, Krzysztof
dc.date.accessionpl
2017-12-12
dc.date.accessioned
2017-12-12T10:58:05Z
dc.date.available
2017-12-12T10:58:05Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5 (27)
dc.description.physicalpl
70-81
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47527
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134214335/10.+Wiaczek_5_2016.pdf/a9303585-54c7-4993-a1bf-88252858dfa2
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
offences
dc.subject.enpl
landscape
dc.subject.enpl
advertisement
dc.subject.enpl
heritage
dc.subject.plpl
wykroczenia
dc.subject.plpl
krajobraz
dc.subject.plpl
reklama
dc.subject.plpl
zabytki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wpływ ustawy krajobrazowej na normy prawa karnego sensu largo
dc.title.alternativepl
The impact of the Landscape Act on precepts of criminal law in the broad sense
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month