Idea sprawiedliwości naprawczej w konkurencji do państwowego prawa karania : kilka słów o paradygmatach prawa karnego

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe article presents an overview of rationalizing the use of criminal sanctions throughout history, considering their historical and philosophical foundations. Over the years, these theories met the goals set for them in practice with different degrees of effectiveness. The resulting disappointments have become the reason for seeking an alternative to traditionally understood punishment and the development of new concepts, including restorative justice. The work presents its main assumptions and possibilities of its application in contemporary legal systems.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia przegląd teorii racjonalizujących stosowanie sankcji karnej na przestrzeni dziejów z uwzględnieniem ich historycznych oraz filozoficznych podstaw. W miarę upływu lat teorie te w praktyce z różnym stopniem efektywności spełniały wyznaczane im cele. Płynące stąd rozczarowania stały się przyczynkiem do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnie rozumianej kary i rozwoju nowych koncepcji, w tym sprawiedliwości naprawczej. Praca przedstawia jej główne założenia oraz możliwości jej aplikacji we współczesnych systemach prawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorSokołowska, Dominika - 205940 pl
dc.date.accession2019-05-15pl
dc.date.accessioned2019-05-15T14:55:59Z
dc.date.available2019-05-15T14:55:59Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4 (44)pl
dc.description.physical101-117pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74738
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/142705460/IPP_4_2018.pdf#page=101pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpunishmentpl
dc.subject.enjustification of punishmentpl
dc.subject.enius puniendipl
dc.subject.enrestorative justicepl
dc.subject.encriminal law paradigmspl
dc.subject.plkarapl
dc.subject.pluzasadnienie karypl
dc.subject.plius puniendipl
dc.subject.plsprawiedliwość naprawczapl
dc.subject.plparadygmaty prawa karnegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleIdea sprawiedliwości naprawczej w konkurencji do państwowego prawa karania : kilka słów o paradygmatach prawa karnegopl
dc.title.alternativeThe idea of restorative justice in competition to the state law of punishment : a few words about the paradigms of criminal lawpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article presents an overview of rationalizing the use of criminal sanctions throughout history, considering their historical and philosophical foundations. Over the years, these theories met the goals set for them in practice with different degrees of effectiveness. The resulting disappointments have become the reason for seeking an alternative to traditionally understood punishment and the development of new concepts, including restorative justice. The work presents its main assumptions and possibilities of its application in contemporary legal systems.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia przegląd teorii racjonalizujących stosowanie sankcji karnej na przestrzeni dziejów z uwzględnieniem ich historycznych oraz filozoficznych podstaw. W miarę upływu lat teorie te w praktyce z różnym stopniem efektywności spełniały wyznaczane im cele. Płynące stąd rozczarowania stały się przyczynkiem do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnie rozumianej kary i rozwoju nowych koncepcji, w tym sprawiedliwości naprawczej. Praca przedstawia jej główne założenia oraz możliwości jej aplikacji we współczesnych systemach prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Sokołowska, Dominika - 205940
dc.date.accessionpl
2019-05-15
dc.date.accessioned
2019-05-15T14:55:59Z
dc.date.available
2019-05-15T14:55:59Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4 (44)
dc.description.physicalpl
101-117
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74738
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/142705460/IPP_4_2018.pdf#page=101
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
punishment
dc.subject.enpl
justification of punishment
dc.subject.enpl
ius puniendi
dc.subject.enpl
restorative justice
dc.subject.enpl
criminal law paradigms
dc.subject.plpl
kara
dc.subject.plpl
uzasadnienie kary
dc.subject.plpl
ius puniendi
dc.subject.plpl
sprawiedliwość naprawcza
dc.subject.plpl
paradygmaty prawa karnego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Idea sprawiedliwości naprawczej w konkurencji do państwowego prawa karania : kilka słów o paradygmatach prawa karnego
dc.title.alternativepl
The idea of restorative justice in competition to the state law of punishment : a few words about the paradigms of criminal law
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Downloads
sokolowska_idea_sprawiedliwosci_naprawczej_w_konkurencji_2018.odt
13
sokolowska_idea_sprawiedliwosci_naprawczej_w_konkurencji_2018.pdf
3