A game-theoretic explanation for the emergence of the second-order rule of justice pacta sunt servanda

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe herein research investigates the conditions for emergence of the second-order rule of justice pacta sunt servanda in a game theory. The prisoner's dilemma game can be effectively used in an analysis of the behaviour of the group members to establish the conditions of their co-operation and its regularity. Pacta sunt servanda rule would emerge spontaneously among the members of those groups that are characterised by certain requirements. Firstly, there are continuous (not occasional) interactions between group members. Secondly, group members choose a TFT strategy or its variants, as these are the most effective strategies in the case of iterated interactions. Thirdly, a sanction for incompliance with pacta sunt servanda norm can be distinguished. This norm is internalised by group members as a convention, which facilitates the refinement of a sub-optimal Nash equilibrium to a Pareto-optimal situation. The sanction corresponds to a retaliation of a player for even an incidental defection in a prisoner's dilemma. Finally, the necessary repetition of the prisoner's dilemma emphasises the importance of establishing trust between group members. These conditions, adequate for emergence of pacta sunt servanda rule, are characteristic to small, coherent, interdependent groups, with a stable membership.pl
dc.abstract.plW niniejszym artykule badaniu poddano warunki wykształcenia się reguły drugiego poziomu pacta sunt servanda na gruncie teorii gier. Gra dylemat więźnia może być skutecznie wykorzystywana do analizy zachowań uczestników grupy w celu badania warunków ich kooperacji i regularności w tym względzie. Reguła pacta sunt servanda jest przyjmowana spontanicznie przez członków tych grup, które charakteryzują się określonymi cechami. Po pierwsze, muszą zachodzić ciągłe (a nie sporadyczne) interakcje między członkami grupy. Po drugie, członkowie grupy wybierają strategie typu TFT (Tit-For-Tat), jako że są one najbardziej efektywne w przypadku powtarzalnych interakcji. Po trzecie, można wyróżnić sankcję wymierzaną za uchybienia normie pacta sunt servanda. Norma ta jest internalizowana przez członków grupy jako konwencja, która służy ulepszeniu suboptymalnego equilibrium Nasha do sytuacji optymalnej w sensie Pareto. Odpowiednikiem sankcji w dylemacie więźnia będzie odwet gracza za nawet incydentalną zdradę oponenta. Po czwarte, wymaganie powtarzalności dylematu więźnia podkreśla potrzebę wykształcenia się zaufania między uczestnikami. Warunki takie, odpowiednie dla wykształcenia się reguły pacta sunt servanda, będą występować w grupach małych i spójnych, o stałym członkostwie, cechujących się występowaniem wzajemnych zależności między uczestnikami.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorPuciato, Jakubpl
dc.contributor.authorDanek, Magdalenapl
dc.date.accession2018-02-13pl
dc.date.accessioned2018-02-13T09:50:06Z
dc.date.available2018-02-13T09:50:06Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (16)pl
dc.description.physical45-58pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50171
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP16%20%281%29.pdf#page=45pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleA game-theoretic explanation for the emergence of the second-order rule of justice pacta sunt servandapl
dc.title.alternativeO podstawach i pochodzeniu zasady pacta sunt servanda w świetle analizy matematycznej opartej na teorii gierpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The herein research investigates the conditions for emergence of the second-order rule of justice pacta sunt servanda in a game theory. The prisoner's dilemma game can be effectively used in an analysis of the behaviour of the group members to establish the conditions of their co-operation and its regularity. Pacta sunt servanda rule would emerge spontaneously among the members of those groups that are characterised by certain requirements. Firstly, there are continuous (not occasional) interactions between group members. Secondly, group members choose a TFT strategy or its variants, as these are the most effective strategies in the case of iterated interactions. Thirdly, a sanction for incompliance with pacta sunt servanda norm can be distinguished. This norm is internalised by group members as a convention, which facilitates the refinement of a sub-optimal Nash equilibrium to a Pareto-optimal situation. The sanction corresponds to a retaliation of a player for even an incidental defection in a prisoner's dilemma. Finally, the necessary repetition of the prisoner's dilemma emphasises the importance of establishing trust between group members. These conditions, adequate for emergence of pacta sunt servanda rule, are characteristic to small, coherent, interdependent groups, with a stable membership.
dc.abstract.plpl
W niniejszym artykule badaniu poddano warunki wykształcenia się reguły drugiego poziomu pacta sunt servanda na gruncie teorii gier. Gra dylemat więźnia może być skutecznie wykorzystywana do analizy zachowań uczestników grupy w celu badania warunków ich kooperacji i regularności w tym względzie. Reguła pacta sunt servanda jest przyjmowana spontanicznie przez członków tych grup, które charakteryzują się określonymi cechami. Po pierwsze, muszą zachodzić ciągłe (a nie sporadyczne) interakcje między członkami grupy. Po drugie, członkowie grupy wybierają strategie typu TFT (Tit-For-Tat), jako że są one najbardziej efektywne w przypadku powtarzalnych interakcji. Po trzecie, można wyróżnić sankcję wymierzaną za uchybienia normie pacta sunt servanda. Norma ta jest internalizowana przez członków grupy jako konwencja, która służy ulepszeniu suboptymalnego equilibrium Nasha do sytuacji optymalnej w sensie Pareto. Odpowiednikiem sankcji w dylemacie więźnia będzie odwet gracza za nawet incydentalną zdradę oponenta. Po czwarte, wymaganie powtarzalności dylematu więźnia podkreśla potrzebę wykształcenia się zaufania między uczestnikami. Warunki takie, odpowiednie dla wykształcenia się reguły pacta sunt servanda, będą występować w grupach małych i spójnych, o stałym członkostwie, cechujących się występowaniem wzajemnych zależności między uczestnikami.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Puciato, Jakub
dc.contributor.authorpl
Danek, Magdalena
dc.date.accessionpl
2018-02-13
dc.date.accessioned
2018-02-13T09:50:06Z
dc.date.available
2018-02-13T09:50:06Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3 (16)
dc.description.physicalpl
45-58
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50171
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP16%20%281%29.pdf#page=45
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
A game-theoretic explanation for the emergence of the second-order rule of justice pacta sunt servanda
dc.title.alternativepl
O podstawach i pochodzeniu zasady pacta sunt servanda w świetle analizy matematycznej opartej na teorii gier
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Ashburn
6
San Jose
1
Downloads
puciato_danek_a_game-theoretic_explanation_for_the_emergence_of_the_second-order_rule_2014.pdf
3