Przesłanki ogłoszenia upadłości dłużnika

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe bankruptcy proceedings, just as any other legal proceedings may be commenced only when all of the circumstances, that are set forth by law, are fulfilled. In accordance with the legal doctrine, these legal circumstances are called the legal premises or prerequisites and may be classified into substantive and procedural premises. The legal prerequisites that must be fulfilled in order to initiate the bankruptcy proceedings in Polish law, are comprehensively established in the bankruptcy and reorganization legal act and it is possible to distinct 4 substantive premises i.e.: insolvency of the debtor; his ability to proclaim his bankruptcy; capacity of the party who is filing the motion to initiate the bankruptcy proceedings to file such application and the existence of the sufficient assets of the debtor, to cover the costs of the proceedings. Whereas, the procedural premises are: material and local competency of the bankruptcy court; the jurisdiction of that court and also the formal requirements of the application to initiate the bankruptcy proceedings.pl
dc.abstract.plPostępowanie upadłościowe jak każde z postępowań sądowych, może zostać wszczęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną pewne określone przez prawo okoliczności, nazywane przesłankami. Tradycyjnie przesłanki te dzielą się na merytoryczne, wynikające z prawa materialnego oraz na formalne czyli procesowe. Przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego w polskim prawie uregulowane są kompleksowo w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Wyodrębnić można 4 przesłanki materialne - stan niewypłacalności i zdolność upadłościową dłużnika, posiadanie przez podmiot składający wniosek o upadłość legitymację do złożenia takiego pisma, oraz istnienie wystarczającego majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania. Do przesłanek formalnych zalicza się natomiast właściwość rzeczową i miejscową sądu upadłościowego, jurysdykcję tego sądu oraz same wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.pl
dc.contributor.authorGryz, Michałpl
dc.date.accession2018-02-13pl
dc.date.accessioned2018-02-13T11:20:21Z
dc.date.available2018-02-13T11:20:21Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (14)pl
dc.description.physical34-53pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50181
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=34pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzesłanki ogłoszenia upadłości dłużnikapl
dc.title.alternativePremises of declaring bankruptcy of the debtorpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bankruptcy proceedings, just as any other legal proceedings may be commenced only when all of the circumstances, that are set forth by law, are fulfilled. In accordance with the legal doctrine, these legal circumstances are called the legal premises or prerequisites and may be classified into substantive and procedural premises. The legal prerequisites that must be fulfilled in order to initiate the bankruptcy proceedings in Polish law, are comprehensively established in the bankruptcy and reorganization legal act and it is possible to distinct 4 substantive premises i.e.: insolvency of the debtor; his ability to proclaim his bankruptcy; capacity of the party who is filing the motion to initiate the bankruptcy proceedings to file such application and the existence of the sufficient assets of the debtor, to cover the costs of the proceedings. Whereas, the procedural premises are: material and local competency of the bankruptcy court; the jurisdiction of that court and also the formal requirements of the application to initiate the bankruptcy proceedings.
dc.abstract.plpl
Postępowanie upadłościowe jak każde z postępowań sądowych, może zostać wszczęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną pewne określone przez prawo okoliczności, nazywane przesłankami. Tradycyjnie przesłanki te dzielą się na merytoryczne, wynikające z prawa materialnego oraz na formalne czyli procesowe. Przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego w polskim prawie uregulowane są kompleksowo w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Wyodrębnić można 4 przesłanki materialne - stan niewypłacalności i zdolność upadłościową dłużnika, posiadanie przez podmiot składający wniosek o upadłość legitymację do złożenia takiego pisma, oraz istnienie wystarczającego majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania. Do przesłanek formalnych zalicza się natomiast właściwość rzeczową i miejscową sądu upadłościowego, jurysdykcję tego sądu oraz same wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
dc.contributor.authorpl
Gryz, Michał
dc.date.accessionpl
2018-02-13
dc.date.accessioned
2018-02-13T11:20:21Z
dc.date.available
2018-02-13T11:20:21Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (14)
dc.description.physicalpl
34-53
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50181
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=34
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przesłanki ogłoszenia upadłości dłużnika
dc.title.alternativepl
Premises of declaring bankruptcy of the debtor
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Hong Kong
6
Bydgoszcz
1
San Jose
1
Warsaw
1
Włocławek
1
Downloads
gryz_przeslanki_ogloszenia_upadlosci_dluznika_2014.pdf
154