L'urgence en droit français de contrats de concession

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe article's aim is to present the urgence as a motive that justificates conclusion of concessions contracts without subjecting them to publication and competition. Such exception from the general principles of concessions law was not included in the directive 2014/23/UE, contrary to public procurement directive. French Council of State, in its recent decisions in 2016 and 2016, planted urgence among other derogations to publication and competition obligations. This jurisprudence poses a problem of adaptation of such exemption in the scope of concession contracts law, which is regulated within secondary legislaton of the European Union. The article exposes conflict between the importance of general principles of concessions law and regulations concerning publication and competitions procedures with the necessity to derogate, in some cases, to these procedures.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest przedstawienie pilnej konieczności jako motywu uzasadniającego zawieranie umów koncesji bez spełnienia obowiązków ogłoszenia i otwarcia na konkurencję. Taki wyjątek od zasad ogólnych prawa koncesji nie został ujęty w dyrektywie 2014/23/UE, w przeciwieństwie do dyrektywy o zamówieniach publicznych. Francuska Rada Stanu, w swych niedawnych decyzjach z 2016 i 2017 r., wprowadziła pilną konieczność obok innych wyjątków od obowiązków ogłoszenia i otwarcia na konkurencję. Jej orzecznictwo stawia problem derogacji tego uznania w świetle prawa umów koncesji, które regulowane jest przez prawo wtórne Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia konflikt między wagą zasad ogólnych prawa koncesji i obowiązków dotyczących ogłoszenia i otwarcia na konkurencję z koniecznością odstąpienia, w pewnych przypadkach, od tych procedur.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorZięba, Michał - 204401 pl
dc.date.accession2018-09-24pl
dc.date.accessioned2018-09-24T14:10:10Z
dc.date.available2018-09-24T14:10:10Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2 (42)pl
dc.description.physical77-92pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57317
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140581128/IPP_2_2018.pdf/c350fc45-342c-420e-a6bb-181251087551#page=77pl
dc.languagefrepl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enFrench lawpl
dc.subject.encontractspl
dc.subject.enconcessionpl
dc.subject.plprawo francuskiepl
dc.subject.plkontraktpl
dc.subject.plumowa koncesjipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleL'urgence en droit français de contrats de concessionpl
dc.title.alternativeUrgence in the French contract of concessionpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article's aim is to present the urgence as a motive that justificates conclusion of concessions contracts without subjecting them to publication and competition. Such exception from the general principles of concessions law was not included in the directive 2014/23/UE, contrary to public procurement directive. French Council of State, in its recent decisions in 2016 and 2016, planted urgence among other derogations to publication and competition obligations. This jurisprudence poses a problem of adaptation of such exemption in the scope of concession contracts law, which is regulated within secondary legislaton of the European Union. The article exposes conflict between the importance of general principles of concessions law and regulations concerning publication and competitions procedures with the necessity to derogate, in some cases, to these procedures.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest przedstawienie pilnej konieczności jako motywu uzasadniającego zawieranie umów koncesji bez spełnienia obowiązków ogłoszenia i otwarcia na konkurencję. Taki wyjątek od zasad ogólnych prawa koncesji nie został ujęty w dyrektywie 2014/23/UE, w przeciwieństwie do dyrektywy o zamówieniach publicznych. Francuska Rada Stanu, w swych niedawnych decyzjach z 2016 i 2017 r., wprowadziła pilną konieczność obok innych wyjątków od obowiązków ogłoszenia i otwarcia na konkurencję. Jej orzecznictwo stawia problem derogacji tego uznania w świetle prawa umów koncesji, które regulowane jest przez prawo wtórne Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia konflikt między wagą zasad ogólnych prawa koncesji i obowiązków dotyczących ogłoszenia i otwarcia na konkurencję z koniecznością odstąpienia, w pewnych przypadkach, od tych procedur.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Zięba, Michał - 204401
dc.date.accessionpl
2018-09-24
dc.date.accessioned
2018-09-24T14:10:10Z
dc.date.available
2018-09-24T14:10:10Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2 (42)
dc.description.physicalpl
77-92
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57317
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140581128/IPP_2_2018.pdf/c350fc45-342c-420e-a6bb-181251087551#page=77
dc.languagepl
fre
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
French law
dc.subject.enpl
contracts
dc.subject.enpl
concession
dc.subject.plpl
prawo francuskie
dc.subject.plpl
kontrakt
dc.subject.plpl
umowa koncesji
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
L'urgence en droit français de contrats de concession
dc.title.alternativepl
Urgence in the French contract of concession
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
zieba_l'urgence_en_droit_francais_de_contrats_de_concession_2018.pdf
1