Prawa i obowiązki zarządcy masy sanacyjnej w sprawach pracowniczych

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe author discusses the impact of opening the sanation proceeding on rights and obligations of the administrator under the labour law, resulting from the thesis that the administrator of the sanation estate is the only entity authorized to act on behalf of the employer in cases involving labour law. Firstly, the author analyzes interactions between cases within the subject-matter and scope of labour law and sanation activities. Further, the author discusses admissibility of employment after opening of the sanation proceeding. In the end the author presents selected rights and obligations of the administrator regarding to the employees of the debtor.pl
dc.abstract.plAutorka omawia skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na wykonywanie praw i obowiązków zarządcy wynikających z prawa pracy, w związku z kwalifikacją zarządcy jako podmiotu wyłącznie właściwego do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. W pierwszej części artykułu autorka rozważa wzajemne relacje pomiędzy czynnościami w sprawach z zakresu prawa pracy a czynnościami sanacyjnymi. W dalszej części autorka analizuje dopuszczalność zatrudniania pracowników po otwarciu postępowania sanacyjnego. W ostatniej części artykułu autorka przedstawia wybrane prawa i obowiązki zarządcy względem pracowników pracodawcy - dłużnika.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznejpl
dc.contributor.authorJęcek, Zuzanna - 203957 pl
dc.date.accession2018-09-20pl
dc.date.accessioned2018-09-20T12:37:15Z
dc.date.available2018-09-20T12:37:15Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number10 (40)pl
dc.description.physical153-169pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57240
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140073332/IPP_10_2017.pdf/1af5e322-ebf0-4478-baae-0a6aded86272#page=153pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enthe sanation proceedingpl
dc.subject.enthe debtorpl
dc.subject.enthe administratorpl
dc.subject.enthe employerpl
dc.subject.enthe labour lawpl
dc.subject.plpostępowanie sanacyjnepl
dc.subject.pldłużnikpl
dc.subject.plzarządcapl
dc.subject.plpracodawcapl
dc.subject.plprawo pracypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrawa i obowiązki zarządcy masy sanacyjnej w sprawach pracowniczychpl
dc.title.alternativeRights and obligations of the administrator of the sanation estate in cases dealing with labour lawpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author discusses the impact of opening the sanation proceeding on rights and obligations of the administrator under the labour law, resulting from the thesis that the administrator of the sanation estate is the only entity authorized to act on behalf of the employer in cases involving labour law. Firstly, the author analyzes interactions between cases within the subject-matter and scope of labour law and sanation activities. Further, the author discusses admissibility of employment after opening of the sanation proceeding. In the end the author presents selected rights and obligations of the administrator regarding to the employees of the debtor.
dc.abstract.plpl
Autorka omawia skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na wykonywanie praw i obowiązków zarządcy wynikających z prawa pracy, w związku z kwalifikacją zarządcy jako podmiotu wyłącznie właściwego do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. W pierwszej części artykułu autorka rozważa wzajemne relacje pomiędzy czynnościami w sprawach z zakresu prawa pracy a czynnościami sanacyjnymi. W dalszej części autorka analizuje dopuszczalność zatrudniania pracowników po otwarciu postępowania sanacyjnego. W ostatniej części artykułu autorka przedstawia wybrane prawa i obowiązki zarządcy względem pracowników pracodawcy - dłużnika.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
dc.contributor.authorpl
Jęcek, Zuzanna - 203957
dc.date.accessionpl
2018-09-20
dc.date.accessioned
2018-09-20T12:37:15Z
dc.date.available
2018-09-20T12:37:15Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
10 (40)
dc.description.physicalpl
153-169
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57240
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140073332/IPP_10_2017.pdf/1af5e322-ebf0-4478-baae-0a6aded86272#page=153
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
the sanation proceeding
dc.subject.enpl
the debtor
dc.subject.enpl
the administrator
dc.subject.enpl
the employer
dc.subject.enpl
the labour law
dc.subject.plpl
postępowanie sanacyjne
dc.subject.plpl
dłużnik
dc.subject.plpl
zarządca
dc.subject.plpl
pracodawca
dc.subject.plpl
prawo pracy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prawa i obowiązki zarządcy masy sanacyjnej w sprawach pracowniczych
dc.title.alternativepl
Rights and obligations of the administrator of the sanation estate in cases dealing with labour law
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
San Jose
1
Downloads
jecek_prawa_i_obowiazki_zarzadcy_masy_sanacyjnej_2017.pdf
63
jecek_prawa_i_obowiazki_zarzadcy_masy_sanacyjnej_2017.odt
4