Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego

2014
journal article
article
dc.abstract.enAt the time of economic crisis, the phenomenon of merger between many companies becomes certainly more common. It is a result of the fact, that enterpreneurs try to improve their economical and personal capability. In such situations, many purchasers of workplaces face the problem of whether and how long they have to observe the provisions of the intra-company collective agreement which exists in the acquired workplace. This issue is regulated above all in the Article 2418 of the labour code, according to which the collective agreement accepted in the acquired workplace is in force during the period of one year since the moment of transfer. It must be emphasized, that after abovementioned period of one year, the provisions of collective agreement which form the rights and obligations of individual labour relationship, do not automatically expire. If the new employer wants to worsen the legal situation of workers, he should apply it by the so-called altering notice of termination. As far as this matter is concerned, the Supreme Court has given many interesting judgements regarding the issue of obligation of justification included in the altering notice of termination.pl
dc.abstract.plW okresie kryzysu gospodarczego zjawisko łączenia się przedsiębiorstw staje się z pewnością coraz powszechniejsze. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorcy dążą do zwiększenia swojego potencjału gospodarczego i osobowego. W takich przypadkach, wielu nabywców zakładów pracy staje przed problemem tego czy, oraz na jak długo są oni zmuszeni do przestrzegania postanowień zakładowego układu zbiorowego obowiązującego w przejmowanym zakładzie pracy. Wskazaną kwestię reguluje w szczególności art. 2418 k.p., w myśl którego układ zbiorowy funkcjonujący w przejmowanym zakładzie pracy stosowany jest przez okres roku od dnia przejęcia zakładu. Należy podkreślić, że po upływie roku postanowienia układowe kształtujące treść poszczególnych stosunków pracy nie przestają automatycznie wywierać skutków prawnych. W przypadku gdy pracodawca zamierza pogorszyć sytuację pracowników, powinien stosownie do art. 24113 k.p. dokonać tego w trybie wypowiedzeń zmieniających. Odnośnie wskazanego zagadnienia powstało niezwykle interesujące orzecznictwo Sądu Najwyższego, dotyczące w szczególności obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia zmieniającego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnegopl
dc.contributor.authorMarek, Tomasz - 164587 pl
dc.date.accession2018-02-13pl
dc.date.accessioned2018-02-13T11:41:27Z
dc.date.available2018-02-13T11:41:27Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (14)pl
dc.description.physical77-86pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50185
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=77pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowegopl
dc.title.alternativeThe take-over of a workplace in the context of intra-company collective agreementpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At the time of economic crisis, the phenomenon of merger between many companies becomes certainly more common. It is a result of the fact, that enterpreneurs try to improve their economical and personal capability. In such situations, many purchasers of workplaces face the problem of whether and how long they have to observe the provisions of the intra-company collective agreement which exists in the acquired workplace. This issue is regulated above all in the Article 2418 of the labour code, according to which the collective agreement accepted in the acquired workplace is in force during the period of one year since the moment of transfer. It must be emphasized, that after abovementioned period of one year, the provisions of collective agreement which form the rights and obligations of individual labour relationship, do not automatically expire. If the new employer wants to worsen the legal situation of workers, he should apply it by the so-called altering notice of termination. As far as this matter is concerned, the Supreme Court has given many interesting judgements regarding the issue of obligation of justification included in the altering notice of termination.
dc.abstract.plpl
W okresie kryzysu gospodarczego zjawisko łączenia się przedsiębiorstw staje się z pewnością coraz powszechniejsze. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorcy dążą do zwiększenia swojego potencjału gospodarczego i osobowego. W takich przypadkach, wielu nabywców zakładów pracy staje przed problemem tego czy, oraz na jak długo są oni zmuszeni do przestrzegania postanowień zakładowego układu zbiorowego obowiązującego w przejmowanym zakładzie pracy. Wskazaną kwestię reguluje w szczególności art. 2418 k.p., w myśl którego układ zbiorowy funkcjonujący w przejmowanym zakładzie pracy stosowany jest przez okres roku od dnia przejęcia zakładu. Należy podkreślić, że po upływie roku postanowienia układowe kształtujące treść poszczególnych stosunków pracy nie przestają automatycznie wywierać skutków prawnych. W przypadku gdy pracodawca zamierza pogorszyć sytuację pracowników, powinien stosownie do art. 24113 k.p. dokonać tego w trybie wypowiedzeń zmieniających. Odnośnie wskazanego zagadnienia powstało niezwykle interesujące orzecznictwo Sądu Najwyższego, dotyczące w szczególności obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia zmieniającego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego
dc.contributor.authorpl
Marek, Tomasz - 164587
dc.date.accessionpl
2018-02-13
dc.date.accessioned
2018-02-13T11:41:27Z
dc.date.available
2018-02-13T11:41:27Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (14)
dc.description.physicalpl
77-86
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50185
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=77
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego
dc.title.alternativepl
The take-over of a workplace in the context of intra-company collective agreement
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
San Jose
1
Downloads
marek_przejscie_zakladu_pracy_na_nowego_pracodawce_2014.pdf
32