Uchodźcy środowiskowi w świetle konwencji dotyczącej statusu uchodźców : przemilczany problem?

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe problem of environmental migration is not new, because people migrated ever since. The reasons for this are various, often economic or political. However, cases of forced flee from the country because of its flooding, that is caused by rising sea level, have been unusual as so far. Such situations are faced by the small island states such as the Maldives, Tuvalu and Kiribati. In the near future a mass relocation is possible, so the fundamental problem should be to regulate the legal status of citizens of these countries, what has not been done yet. People struggling with the need to abandon their place of residence and to seek refuge on a solid, stable land in order to survive, are often called environmental refugees. However, recognition of a person as an environmental refugee gives not much in the current international legal order. There is no binding legal instrument, which is created for the needs of people affected by climate change. Therefore, environmental refugees, at least temporarily, must be subject to the existing regulations and try to fit in the existing definitions. Among the international instruments the Convention relating to the Status of Refugees of 1951 should be fundamental. The element of persecution and the status of a particular social group are the most significant aspects of the refugee definition, which could decide about qualification of environmental refugees as the refugees within the meaning of the Convention on Refugees. At the same time, it is the interpretation of these conditions that makes this definition of refugee improper to the complex problem, faced by environmental refugees.pl
dc.abstract.plProblem migracji środowiskowych nie jest nowy, ludzie migrowali bowiem od zawsze. Przyczyny tego były różne, często ekonomiczne lub polityczne. Niespotykane natomiast dotychczas były przypadki przymusowej ucieczki ze swojego kraju ze względu na jego zatapianie, którego przyczyną jest wzrastający poziom morza. Są to sytuacje, z którymi borykają się małe państwa wyspiarskie, takie jak Malediwy, Tuvalu czy Kiribati. W perspektywie jawi się masowa relokacja, wobec czego podstawowym problemem powinno być uregulowanie statusu prawnego obywateli tych państw, co jednak dotychczas nie nastąpiło. Osoby borykające się z koniecznością porzucenia swojego miejsca zamieszkania i szukania schronienia na stałym, stabilnym lądzie w celu przetrwania nazywane są najczęściej uchodźcami środowiskowymi. Jednak samo uznanie, że dana osoba może być uchodźcą środowiskowym niewiele w obecnym porządku międzynarodowym daje. Nie ma bowiem jakiegokolwiek wiążącego aktu prawnego, który stworzony byłby na potrzeby osób dotkniętych zmianami klimatu. Wobec tego uchodźcy środowiskowi, przynajmniej tymczasowo, podlegać muszą pod istniejące akty prawne i próbować wypełniać istniejące tam definicje. Wśród instrumentów prawnomiędzynarodowych podstawowe znaczenie powinna mieć Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku. Element prześladowania i status określonej grupy społecznej to te najważniejsze przesłanki definicji uchodźcy, które mogłoby przeważyć o zakwalifikowaniu uchodźców środowiskowych do grona uchodźców w rozumieniu Konwencji o uchodźcach. Jednocześnie to właśnie wykładnia tych przesłanek sprawia, że podkreśla się nieprzystawanie definicji konwencyjnej do złożonego problemu, z którym borykają się uchodźcy środowiskowi.pl
dc.contributor.authorReterska-Trzaskowska, Annapl
dc.date.accession2017-12-15pl
dc.date.accessioned2017-12-15T17:21:54Z
dc.date.available2017-12-15T17:21:54Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (25)pl
dc.description.physical168-181pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47682
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/13.+Reterska_3_2016.pdf/51b2c11e-6255-476c-8494-a22b77faeda1pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enrefugeespl
dc.subject.eninternational lawpl
dc.subject.enmigrationpl
dc.subject.pluchodźcypl
dc.subject.plprawo międzynarodowepl
dc.subject.plmigracjepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUchodźcy środowiskowi w świetle konwencji dotyczącej statusu uchodźców : przemilczany problem?pl
dc.title.alternativeEnvironmental refugees by the Convention relating to the Status of Refugees : silenced problem?pl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The problem of environmental migration is not new, because people migrated ever since. The reasons for this are various, often economic or political. However, cases of forced flee from the country because of its flooding, that is caused by rising sea level, have been unusual as so far. Such situations are faced by the small island states such as the Maldives, Tuvalu and Kiribati. In the near future a mass relocation is possible, so the fundamental problem should be to regulate the legal status of citizens of these countries, what has not been done yet. People struggling with the need to abandon their place of residence and to seek refuge on a solid, stable land in order to survive, are often called environmental refugees. However, recognition of a person as an environmental refugee gives not much in the current international legal order. There is no binding legal instrument, which is created for the needs of people affected by climate change. Therefore, environmental refugees, at least temporarily, must be subject to the existing regulations and try to fit in the existing definitions. Among the international instruments the Convention relating to the Status of Refugees of 1951 should be fundamental. The element of persecution and the status of a particular social group are the most significant aspects of the refugee definition, which could decide about qualification of environmental refugees as the refugees within the meaning of the Convention on Refugees. At the same time, it is the interpretation of these conditions that makes this definition of refugee improper to the complex problem, faced by environmental refugees.
dc.abstract.plpl
Problem migracji środowiskowych nie jest nowy, ludzie migrowali bowiem od zawsze. Przyczyny tego były różne, często ekonomiczne lub polityczne. Niespotykane natomiast dotychczas były przypadki przymusowej ucieczki ze swojego kraju ze względu na jego zatapianie, którego przyczyną jest wzrastający poziom morza. Są to sytuacje, z którymi borykają się małe państwa wyspiarskie, takie jak Malediwy, Tuvalu czy Kiribati. W perspektywie jawi się masowa relokacja, wobec czego podstawowym problemem powinno być uregulowanie statusu prawnego obywateli tych państw, co jednak dotychczas nie nastąpiło. Osoby borykające się z koniecznością porzucenia swojego miejsca zamieszkania i szukania schronienia na stałym, stabilnym lądzie w celu przetrwania nazywane są najczęściej uchodźcami środowiskowymi. Jednak samo uznanie, że dana osoba może być uchodźcą środowiskowym niewiele w obecnym porządku międzynarodowym daje. Nie ma bowiem jakiegokolwiek wiążącego aktu prawnego, który stworzony byłby na potrzeby osób dotkniętych zmianami klimatu. Wobec tego uchodźcy środowiskowi, przynajmniej tymczasowo, podlegać muszą pod istniejące akty prawne i próbować wypełniać istniejące tam definicje. Wśród instrumentów prawnomiędzynarodowych podstawowe znaczenie powinna mieć Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku. Element prześladowania i status określonej grupy społecznej to te najważniejsze przesłanki definicji uchodźcy, które mogłoby przeważyć o zakwalifikowaniu uchodźców środowiskowych do grona uchodźców w rozumieniu Konwencji o uchodźcach. Jednocześnie to właśnie wykładnia tych przesłanek sprawia, że podkreśla się nieprzystawanie definicji konwencyjnej do złożonego problemu, z którym borykają się uchodźcy środowiskowi.
dc.contributor.authorpl
Reterska-Trzaskowska, Anna
dc.date.accessionpl
2017-12-15
dc.date.accessioned
2017-12-15T17:21:54Z
dc.date.available
2017-12-15T17:21:54Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3 (25)
dc.description.physicalpl
168-181
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47682
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/13.+Reterska_3_2016.pdf/51b2c11e-6255-476c-8494-a22b77faeda1
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
refugees
dc.subject.enpl
international law
dc.subject.enpl
migration
dc.subject.plpl
uchodźcy
dc.subject.plpl
prawo międzynarodowe
dc.subject.plpl
migracje
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Uchodźcy środowiskowi w świetle konwencji dotyczącej statusu uchodźców : przemilczany problem?
dc.title.alternativepl
Environmental refugees by the Convention relating to the Status of Refugees : silenced problem?
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Bialystok
1
Myslenice
1
San Jose
1
Warsaw
1
Downloads
reterska-trzaskowska_uchodzcy_srodowiskowi_w_swietle_konwencji_dotyczacej_statusu_uchodzcow_2016.pdf
22