Przebieg konklawe na podstawie konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis z 22 lutego 1996 roku

2019
journal article
article
dc.abstract.enThe election of the Bishop of Rome poses a great event for the Catholic Church because of the fact that St. Peter's successor is of the particular importance for the future of the community of worshippers. The most significant role in the legally regulated procedure is played by the apostolic constitution Universi Dominici Gregis promulgated by John Paul II on 22nd February 1996, superseded Paul VI's Romano Pontifici eligendo apostolic constitution of 1975. It creates the conclave institution, posing the basis of the regulations. The apostolic constitution determines not only the form of the election, the right to vote and the right to stand for election, but also such aspects as inter alia preparing for voting, secrecy of conclave and implications of its breaking. It also regulates some liturgical aspects of the election. The article includes historical-legal points of the election of the head of the Catholic Church. They have been correlated with the current regulation in order to present changes which formed effective procedure of the election.pl
dc.abstract.plWybór Biskupa Rzymu stanowi doniosłe wydarzenie dla Kościoła katolickiego, ponieważ osoba następcy świętego Piotra ma szczególne znaczenie dla przyszłości wspólnoty wiernych. Najistotniejszą rolę w uregulowanej prawnie procedurze wyboru pełni konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, promulgowana przez Jana Pawła II w dniu 22 lutego 1996 r., zastępująca poprzednio obowiązującą konstytucję apostolską Pawła VI Romano Pontifici eligendo z 1975 r. Kreuje ona instytucję konklawe, będącą fundamentem stosownych przepisów. Konstytucja apostolska determinuje nie tylko formę wyboru, czynne i bierne prawo wyborcze, ale również takie aspekty jak m.in. przygotowanie do głosowania, tajemnicę konklawe i skutki jej złamania. Normuje również niektóre liturgiczne aspekty wyboru papieża. Artykuł uwzględnia elementy historyczno-prawne wyboru głowy Kościoła katolickiego. Zostały one zestawione z obecną regulacją, w celu ukazania zmian, które ukształtowały obowiązującą procedurę elekcji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorPaczocha, Bartoszpl
dc.date.accession2020-01-16pl
dc.date.accessioned2020-01-16T09:16:38Z
dc.date.available2020-01-16T09:16:38Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (47)pl
dc.description.physical80-99pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130872
dc.identifier.weblinkhttps://drive.google.com/file/d/196gaM5cyp5rcsPTEXVbROMXr77G0n07T/viewpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enelectorpl
dc.subject.envotingpl
dc.subject.enCollege of Cardinalspl
dc.subject.enconclavepl
dc.subject.enpopepl
dc.subject.envacancypl
dc.subject.enVaticanpl
dc.subject.enmajority of votespl
dc.subject.plelektorpl
dc.subject.plgłosowaniepl
dc.subject.plKolegium Kardynalskiepl
dc.subject.plkonklawepl
dc.subject.plpapieżpl
dc.subject.plwakatpl
dc.subject.plWatykanpl
dc.subject.plwiększość głosówpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzebieg konklawe na podstawie konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis z 22 lutego 1996 rokupl
dc.title.alternativeThe course of the conclave on the grounds of the John Paul II's Universi Dominici Gregis apostolic constitution of 22 February 1996pl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The election of the Bishop of Rome poses a great event for the Catholic Church because of the fact that St. Peter's successor is of the particular importance for the future of the community of worshippers. The most significant role in the legally regulated procedure is played by the apostolic constitution Universi Dominici Gregis promulgated by John Paul II on 22nd February 1996, superseded Paul VI's Romano Pontifici eligendo apostolic constitution of 1975. It creates the conclave institution, posing the basis of the regulations. The apostolic constitution determines not only the form of the election, the right to vote and the right to stand for election, but also such aspects as inter alia preparing for voting, secrecy of conclave and implications of its breaking. It also regulates some liturgical aspects of the election. The article includes historical-legal points of the election of the head of the Catholic Church. They have been correlated with the current regulation in order to present changes which formed effective procedure of the election.
dc.abstract.plpl
Wybór Biskupa Rzymu stanowi doniosłe wydarzenie dla Kościoła katolickiego, ponieważ osoba następcy świętego Piotra ma szczególne znaczenie dla przyszłości wspólnoty wiernych. Najistotniejszą rolę w uregulowanej prawnie procedurze wyboru pełni konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, promulgowana przez Jana Pawła II w dniu 22 lutego 1996 r., zastępująca poprzednio obowiązującą konstytucję apostolską Pawła VI Romano Pontifici eligendo z 1975 r. Kreuje ona instytucję konklawe, będącą fundamentem stosownych przepisów. Konstytucja apostolska determinuje nie tylko formę wyboru, czynne i bierne prawo wyborcze, ale również takie aspekty jak m.in. przygotowanie do głosowania, tajemnicę konklawe i skutki jej złamania. Normuje również niektóre liturgiczne aspekty wyboru papieża. Artykuł uwzględnia elementy historyczno-prawne wyboru głowy Kościoła katolickiego. Zostały one zestawione z obecną regulacją, w celu ukazania zmian, które ukształtowały obowiązującą procedurę elekcji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Paczocha, Bartosz
dc.date.accessionpl
2020-01-16
dc.date.accessioned
2020-01-16T09:16:38Z
dc.date.available
2020-01-16T09:16:38Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3 (47)
dc.description.physicalpl
80-99
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130872
dc.identifier.weblinkpl
https://drive.google.com/file/d/196gaM5cyp5rcsPTEXVbROMXr77G0n07T/view
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
elector
dc.subject.enpl
voting
dc.subject.enpl
College of Cardinals
dc.subject.enpl
conclave
dc.subject.enpl
pope
dc.subject.enpl
vacancy
dc.subject.enpl
Vatican
dc.subject.enpl
majority of votes
dc.subject.plpl
elektor
dc.subject.plpl
głosowanie
dc.subject.plpl
Kolegium Kardynalskie
dc.subject.plpl
konklawe
dc.subject.plpl
papież
dc.subject.plpl
wakat
dc.subject.plpl
Watykan
dc.subject.plpl
większość głosów
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przebieg konklawe na podstawie konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis z 22 lutego 1996 roku
dc.title.alternativepl
The course of the conclave on the grounds of the John Paul II's Universi Dominici Gregis apostolic constitution of 22 February 1996
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Krakow
14
Des Moines
5
Dublin
3
Poznan
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Boardman
2
Tarnobrzeg
2
Bobrowniki Male
1
Bracciano
1
Downloads
paczocha_przebieg_konklawe_na_podstawie_konstytucji_apostolskiej_2019.pdf
41
paczocha_przebieg_konklawe_na_podstawie_konstytucji_apostolskiej_2019.odt
23