W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej : ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów

2014
journal article
article
dc.abstract.enThis article discusses Polish regulations concerning disclosure requirements on regulated market. First parts of the article present the current state of legislation, including the legal institutions of inside information and current reports in Polish legal system as well as institutions of EU law regarding information disclosure . It was noted that in the Polish capital market law there is a specific duality of disclosure requirements - the issuers are obliged to disclose both information which satisfies the conditions of inside information as well as information about any occurrence which is provided in closed catalog of current reports. The article also discussed the relation between inside information and current reports. It was also indicated that the current, strong regulation may lead to some negative effects. The empirical part of the article presented the results of econometric studies on the impact of information disclosure on the share prices of Warsaw Stock Exchange Index of biggest companies (WIG20). Based on these analysis the study presents de lege ferenda comments regarding eligible amendments to polish mandatory disclosure regulations and thus possible new model of these regulations. The conclusion of the presented analysis is the postulate of a liberalization of the disclosure requirements of issuers which would involve the reduction of current reports.pl
dc.abstract.plArtykuł porusza problematykę regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów na rynku regulowanym. W pierwszych częściach przedstawiono obecny stan przepisów - scharakteryzowano instytucje informacji poufnych oraz raportów bieżących, omówiono również nowe regulacje w prawie Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że w polskim prawie występuje specyficzny dualizm obowiązków informacyjnych - publikacji podlegają zarówno informacje spełniające przesłanki informacji poufnych, jak również informacje zapisane w zamkniętym katalogu raportów bieżących. Przedmiotem artykułu były także rozważania poświęcone wzajemnym relacjom raportów bieżących i informacji poufnych. Wskazano również, że obecna, silna regulacja może prowadzić do pewnych negatywnych efektów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ekonometrycznych dotyczących wpływu przekazywania informacji na ceny akcji emitentów wchodzących w skład indeksu WIG20. Na podstawie wyników zaprezentowane zostały postulaty de lege ferenda dotyczące pożądanego kształtu regulacji odnoszących się do obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Wnioskiem z przedstawionej analizy jest postulat pewnej liberalizacji obowiązków informacyjnych emitentów polegającej na ograniczeniu katalogu raportów bieżących.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczejpl
dc.contributor.authorRegucki, Tomaszpl
dc.date.accession2018-01-16pl
dc.date.accessioned2018-01-16T08:21:40Z
dc.date.available2018-01-16T08:21:40Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalAneksy s. 74-77pl
dc.description.number4 (17)pl
dc.description.physical61-77pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48788
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/f1269c43-5e85-4e4f-95f2-e1364924da88pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleW poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej : ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentówpl
dc.title.alternativeIn search of a new model of regulation of listed companies' disclosure requirements in view of the changes in EU capital market laws : legal and economic approach including the econometric analysis of the impact of the execution of information disclosure requirements on stock prices of issuerspl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.title.volumeZ zagadnień prawa karnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article discusses Polish regulations concerning disclosure requirements on regulated market. First parts of the article present the current state of legislation, including the legal institutions of inside information and current reports in Polish legal system as well as institutions of EU law regarding information disclosure . It was noted that in the Polish capital market law there is a specific duality of disclosure requirements - the issuers are obliged to disclose both information which satisfies the conditions of inside information as well as information about any occurrence which is provided in closed catalog of current reports. The article also discussed the relation between inside information and current reports. It was also indicated that the current, strong regulation may lead to some negative effects. The empirical part of the article presented the results of econometric studies on the impact of information disclosure on the share prices of Warsaw Stock Exchange Index of biggest companies (WIG20). Based on these analysis the study presents de lege ferenda comments regarding eligible amendments to polish mandatory disclosure regulations and thus possible new model of these regulations. The conclusion of the presented analysis is the postulate of a liberalization of the disclosure requirements of issuers which would involve the reduction of current reports.
dc.abstract.plpl
Artykuł porusza problematykę regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów na rynku regulowanym. W pierwszych częściach przedstawiono obecny stan przepisów - scharakteryzowano instytucje informacji poufnych oraz raportów bieżących, omówiono również nowe regulacje w prawie Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że w polskim prawie występuje specyficzny dualizm obowiązków informacyjnych - publikacji podlegają zarówno informacje spełniające przesłanki informacji poufnych, jak również informacje zapisane w zamkniętym katalogu raportów bieżących. Przedmiotem artykułu były także rozważania poświęcone wzajemnym relacjom raportów bieżących i informacji poufnych. Wskazano również, że obecna, silna regulacja może prowadzić do pewnych negatywnych efektów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ekonometrycznych dotyczących wpływu przekazywania informacji na ceny akcji emitentów wchodzących w skład indeksu WIG20. Na podstawie wyników zaprezentowane zostały postulaty de lege ferenda dotyczące pożądanego kształtu regulacji odnoszących się do obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Wnioskiem z przedstawionej analizy jest postulat pewnej liberalizacji obowiązków informacyjnych emitentów polegającej na ograniczeniu katalogu raportów bieżących.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej
dc.contributor.authorpl
Regucki, Tomasz
dc.date.accessionpl
2018-01-16
dc.date.accessioned
2018-01-16T08:21:40Z
dc.date.available
2018-01-16T08:21:40Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Aneksy s. 74-77
dc.description.numberpl
4 (17)
dc.description.physicalpl
61-77
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48788
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/f1269c43-5e85-4e4f-95f2-e1364924da88
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej : ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów
dc.title.alternativepl
In search of a new model of regulation of listed companies' disclosure requirements in view of the changes in EU capital market laws : legal and economic approach including the econometric analysis of the impact of the execution of information disclosure requirements on stock prices of issuers
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.title.volumepl
Z zagadnień prawa karnego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
San Jose
1
Downloads
regucki_w_poszukiwaniu_nowego_modelu_regulacji_stalych_obowiazkow_informacyjnych_2014.pdf
1