Rola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego materialnego

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe principle of proportionality is related to limitation upon the exercise of constitutional freedoms and rights in many different areas of law. Despite this, the principle of proportionality is known as very important especially in the criminal law. It is also very contentious issue how wide is range of this principle in the process of interpretation of substantive criminal law. Precise definition of the premises of the principle of proportionality brings a lot of problems so it requires an analysis of views on the content of this principle and identify the most important problems. The objective of the text is a reference to the previously presented views on the importance of the principle of proportionality in criminal law and present own view. The key perspective is the principle of separation of and balance between powers and constitutional regulations related to this principle.pl
dc.abstract.plZasada proporcjonalności dotyczy ingerencji w prawa i wolności jednostki we wszystkich gałęziach prawnych. Mimo to szczególnym zainteresowaniem cieszą się jej związki z prawem karnym, przy czym kwestią wyjątkowo sporną jest zakres jej zastosowania w procesie wykładni przepisów prawa karnego materialnego. Precyzyjne określenie przesłanek zastosowania zasady proporcjonalności nastręcza wiele problemów i wymaga przytoczenia poglądów dotyczących treści tej zasady, wskazania podstawowych problemów z tym związanych i próby przeniesienia tego na grunt wykładni przepisów prawnokarnych. Celem tekstu jest odniesienie się do prezentowanych dotychczas poglądów na temat znaczenia zasady proporcjonalności w prawie karnym i przedstawienie własnego stanowiska. Kluczową perspektywę dla sformułowania odmiennego poglądu stanowi zasada podziału i równowagi władzy wraz z dookreślającymi ją regulacjami konstytucyjnymi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorBojke, Jakub - 187558 pl
dc.date.accession2018-01-15pl
dc.date.accessioned2018-01-15T17:12:50Z
dc.date.available2018-01-15T17:12:50Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (18)pl
dc.description.physical107-115pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48766
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/9aef7687-938e-49da-b28b-fc64d75318b0pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego materialnegopl
dc.title.alternativeThe role of the principle of proportionality in the interpretation of regulations of the substantive criminal lawpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.title.volumeZ zagadnień prawa karnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The principle of proportionality is related to limitation upon the exercise of constitutional freedoms and rights in many different areas of law. Despite this, the principle of proportionality is known as very important especially in the criminal law. It is also very contentious issue how wide is range of this principle in the process of interpretation of substantive criminal law. Precise definition of the premises of the principle of proportionality brings a lot of problems so it requires an analysis of views on the content of this principle and identify the most important problems. The objective of the text is a reference to the previously presented views on the importance of the principle of proportionality in criminal law and present own view. The key perspective is the principle of separation of and balance between powers and constitutional regulations related to this principle.
dc.abstract.plpl
Zasada proporcjonalności dotyczy ingerencji w prawa i wolności jednostki we wszystkich gałęziach prawnych. Mimo to szczególnym zainteresowaniem cieszą się jej związki z prawem karnym, przy czym kwestią wyjątkowo sporną jest zakres jej zastosowania w procesie wykładni przepisów prawa karnego materialnego. Precyzyjne określenie przesłanek zastosowania zasady proporcjonalności nastręcza wiele problemów i wymaga przytoczenia poglądów dotyczących treści tej zasady, wskazania podstawowych problemów z tym związanych i próby przeniesienia tego na grunt wykładni przepisów prawnokarnych. Celem tekstu jest odniesienie się do prezentowanych dotychczas poglądów na temat znaczenia zasady proporcjonalności w prawie karnym i przedstawienie własnego stanowiska. Kluczową perspektywę dla sformułowania odmiennego poglądu stanowi zasada podziału i równowagi władzy wraz z dookreślającymi ją regulacjami konstytucyjnymi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Bojke, Jakub - 187558
dc.date.accessionpl
2018-01-15
dc.date.accessioned
2018-01-15T17:12:50Z
dc.date.available
2018-01-15T17:12:50Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (18)
dc.description.physicalpl
107-115
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48766
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/9aef7687-938e-49da-b28b-fc64d75318b0
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Rola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego materialnego
dc.title.alternativepl
The role of the principle of proportionality in the interpretation of regulations of the substantive criminal law
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.title.volumepl
Z zagadnień prawa karnego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Poznan
2
Krakow
1
Sosnowiec
1
Downloads
bojke_rola_zasady_proporcjonalnosci_w_wykladni_przepisow_prawa_2015.pdf
290