Kryteria postępu w nauce prawa karnego : wybrane zagadnienia

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe purpose of science is to understand the surrounding reality and adapt it to the needs of humanity. We can say about "progress in science" when the new achievements take us closer to the above-mentioned aim. However, while in the case of science to define criteria of progress seems to be relatively simple, on the field of arts and humanities this issue is highly problematic. It seems that both problems in fields of humanities and science relate to the criminal law in a similar extent. Criminal law must respond to any changes - cultural, social, etc., because it refers to social reality. On the other hand - taking into account that the acquis of the dogmatics have substantial impact on the judges decisions about the most important aspects of human life, you need to indicate that the purpose of their work is relatively clearly defined: creation a system of rules which indicate, that the person committing the crime will be punished adequately. In this perspective, the work of a scientist should be directed to create a theoretical foundation for the construction standards thus ensuring maximum individualization and external consistency of judgments. Analysis of transformations that have taken place in the structure of the offense and the requirements of responsibility for causing the effect and assessment of the degree of culpability seems to confirm the abovementioned hypothesis.pl
dc.abstract.plIstotą nauki jest dążenie do poznania otaczającej rzeczywistości i przystosowanie jej do potrzeb człowieka. Postęp polega zatem na coraz pełniejszej realizacji tak opisanego celu. O ile jednak w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych zdefiniowanie kryteriów postępu wydaje się stosunkowo proste, to jeśli chodzi o dziedziny społeczne i humanistyczne kwesta ta jest wysoce problematyczna. Wydaje się, że nauka prawa karnego w podobnym stopniu dotyczy zarówno problemów właściwych dziedzinom matematyczno-przyrodniczym jaki społecznym. Z jednej strony, odnosząc się do realiów społecznych musi reagować na wszelkie zmiany o charakterze kulturowym, socjalnym etc. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niebagatelny wpływ dorobku dogmatyków na kształt rozstrzygnięć decydujących o najistotniejszych aspektach życia człowieka, trzeba wskazać, że cel ich pracy jest stosunkowo jasno sprecyzowany na pewnym poziomie ogólności: stworzyć taki system reguł, by osoba dopuszczająca się nagannego czynu została ukarana w adekwatny sposób. W tej perspektywie praca naukowca winna być nakierowana na stworzenie teoretycznej podbudowy dla skonstruowania norm mogących zagwarantować maksymalną indywidualizację i zewnętrzną spójność wydawanych orzeczeń. Analiza przekształceń, jakie miały miejsce w zakresie struktury przestępstwa i wpisujących się w nią elementów związanych z przypisaniem odpowiedzialności za spowodowanie skutku oraz oceną stopnia zawinienia, zdaje się potwierdzać tak postawioną hipotezę.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnegopl
dc.contributor.authorZając, Dominik - 148845 pl
dc.date.accession2018-02-13pl
dc.date.accessioned2018-02-13T11:48:39Z
dc.date.available2018-02-13T11:48:39Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (14)pl
dc.description.physical87-105pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50186
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=87pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKryteria postępu w nauce prawa karnego : wybrane zagadnieniapl
dc.title.alternativeProgress in the criminal law educationpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of science is to understand the surrounding reality and adapt it to the needs of humanity. We can say about "progress in science" when the new achievements take us closer to the above-mentioned aim. However, while in the case of science to define criteria of progress seems to be relatively simple, on the field of arts and humanities this issue is highly problematic. It seems that both problems in fields of humanities and science relate to the criminal law in a similar extent. Criminal law must respond to any changes - cultural, social, etc., because it refers to social reality. On the other hand - taking into account that the acquis of the dogmatics have substantial impact on the judges decisions about the most important aspects of human life, you need to indicate that the purpose of their work is relatively clearly defined: creation a system of rules which indicate, that the person committing the crime will be punished adequately. In this perspective, the work of a scientist should be directed to create a theoretical foundation for the construction standards thus ensuring maximum individualization and external consistency of judgments. Analysis of transformations that have taken place in the structure of the offense and the requirements of responsibility for causing the effect and assessment of the degree of culpability seems to confirm the abovementioned hypothesis.
dc.abstract.plpl
Istotą nauki jest dążenie do poznania otaczającej rzeczywistości i przystosowanie jej do potrzeb człowieka. Postęp polega zatem na coraz pełniejszej realizacji tak opisanego celu. O ile jednak w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych zdefiniowanie kryteriów postępu wydaje się stosunkowo proste, to jeśli chodzi o dziedziny społeczne i humanistyczne kwesta ta jest wysoce problematyczna. Wydaje się, że nauka prawa karnego w podobnym stopniu dotyczy zarówno problemów właściwych dziedzinom matematyczno-przyrodniczym jaki społecznym. Z jednej strony, odnosząc się do realiów społecznych musi reagować na wszelkie zmiany o charakterze kulturowym, socjalnym etc. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niebagatelny wpływ dorobku dogmatyków na kształt rozstrzygnięć decydujących o najistotniejszych aspektach życia człowieka, trzeba wskazać, że cel ich pracy jest stosunkowo jasno sprecyzowany na pewnym poziomie ogólności: stworzyć taki system reguł, by osoba dopuszczająca się nagannego czynu została ukarana w adekwatny sposób. W tej perspektywie praca naukowca winna być nakierowana na stworzenie teoretycznej podbudowy dla skonstruowania norm mogących zagwarantować maksymalną indywidualizację i zewnętrzną spójność wydawanych orzeczeń. Analiza przekształceń, jakie miały miejsce w zakresie struktury przestępstwa i wpisujących się w nią elementów związanych z przypisaniem odpowiedzialności za spowodowanie skutku oraz oceną stopnia zawinienia, zdaje się potwierdzać tak postawioną hipotezę.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego
dc.contributor.authorpl
Zając, Dominik - 148845
dc.date.accessionpl
2018-02-13
dc.date.accessioned
2018-02-13T11:48:39Z
dc.date.available
2018-02-13T11:48:39Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (14)
dc.description.physicalpl
87-105
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50186
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=87
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kryteria postępu w nauce prawa karnego : wybrane zagadnienia
dc.title.alternativepl
Progress in the criminal law education
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
San Jose
1
Downloads
zajac_kryteria_postepu_w_nauce_prawa_karnego_2014.pdf
8