"Utopia" by Thomas More : the political and legal system of Utopia as an answer to the "theologico-political problem"

2016
journal article
article
dc.abstract.enThis article presents an interpretation of the political and legal system of the fictional island of Utopia as constructed by Thomas More in the context of a challenge posed to the political thought of early-modern Europe by "the theologico-political problem". The aim of the article is to show the foundations on which More based his attempt to solve the aforementioned problem (both in its "public" and "private" dimension) as well as the means of constructing the political and legal system of Utopia and its ultimate purpose. The article also indicates the implications of human existence in a polity ruled by immutable principles of morality and virtue. It also puts an emphasis on the transformation of the political life that, due to axioms concerning the nature of humans, their desires as well as relations to the state and society, is proposed by More in his concept of an ideal polity.pl
dc.abstract.plArtykuł stanowi próbę interpretacji skonstruowanego przez Tomasza Morusa systemu politycznoprawnego fikcyjnej wyspy Utopii w kontekście wyzwania jakie dla myśli politycznej nowożytnej Europy stanowił tzw. "problem teologiczno-polityczny". Praca ma na celu wskazanie podstaw na jakich oparł się Morus przy próbie rozwiązania owego problemu (zarówno w jego wymiarze "publicznym", jak i "prywatnym"), sposób konstrukcji stworzonego ustroju państwowego, jak i jego ostateczny cel. Artykuł wskazuje także prawno-polityczne implikacje zastosowanych rozwiązań dla funkcjonowania człowieka w ustroju rządzonym przez niezmienne zasady moralności i cnoty. Kładzie także nacisk na przekształcenie życia politycznego jakie za sprawą swoich założeń dotyczących natury człowieka, jego dążeń, jak i wzajemnych relacji z państwem i społeczeństwem dokonuje w swojej koncepcji ustroju idealnego Morus.pl
dc.contributor.authorWilmanowicz, Maciejpl
dc.date.accession2017-12-11pl
dc.date.accessioned2017-12-11T13:30:20Z
dc.date.available2017-12-11T13:30:20Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number7 (29)pl
dc.description.physical29-48pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47475
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/2.+Wilmanowicz_8_2016.pdf/09a5efca-db5c-402e-857f-29b7b15ea58apl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enThomas Morepl
dc.subject.enUtopiapl
dc.subject.enhistory of lawpl
dc.subject.encommon lawpl
dc.subject.enhistory of legal and political thoughtpl
dc.subject.plThomas Moorepl
dc.subject.plUtopiapl
dc.subject.plhistoria prawapl
dc.subject.plcommon lawpl
dc.subject.plhistoria myśli politycznej i prawnejpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Utopia" by Thomas More : the political and legal system of Utopia as an answer to the "theologico-political problem"pl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article presents an interpretation of the political and legal system of the fictional island of Utopia as constructed by Thomas More in the context of a challenge posed to the political thought of early-modern Europe by "the theologico-political problem". The aim of the article is to show the foundations on which More based his attempt to solve the aforementioned problem (both in its "public" and "private" dimension) as well as the means of constructing the political and legal system of Utopia and its ultimate purpose. The article also indicates the implications of human existence in a polity ruled by immutable principles of morality and virtue. It also puts an emphasis on the transformation of the political life that, due to axioms concerning the nature of humans, their desires as well as relations to the state and society, is proposed by More in his concept of an ideal polity.
dc.abstract.plpl
Artykuł stanowi próbę interpretacji skonstruowanego przez Tomasza Morusa systemu politycznoprawnego fikcyjnej wyspy Utopii w kontekście wyzwania jakie dla myśli politycznej nowożytnej Europy stanowił tzw. "problem teologiczno-polityczny". Praca ma na celu wskazanie podstaw na jakich oparł się Morus przy próbie rozwiązania owego problemu (zarówno w jego wymiarze "publicznym", jak i "prywatnym"), sposób konstrukcji stworzonego ustroju państwowego, jak i jego ostateczny cel. Artykuł wskazuje także prawno-polityczne implikacje zastosowanych rozwiązań dla funkcjonowania człowieka w ustroju rządzonym przez niezmienne zasady moralności i cnoty. Kładzie także nacisk na przekształcenie życia politycznego jakie za sprawą swoich założeń dotyczących natury człowieka, jego dążeń, jak i wzajemnych relacji z państwem i społeczeństwem dokonuje w swojej koncepcji ustroju idealnego Morus.
dc.contributor.authorpl
Wilmanowicz, Maciej
dc.date.accessionpl
2017-12-11
dc.date.accessioned
2017-12-11T13:30:20Z
dc.date.available
2017-12-11T13:30:20Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
7 (29)
dc.description.physicalpl
29-48
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47475
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/2.+Wilmanowicz_8_2016.pdf/09a5efca-db5c-402e-857f-29b7b15ea58a
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Thomas More
dc.subject.enpl
Utopia
dc.subject.enpl
history of law
dc.subject.enpl
common law
dc.subject.enpl
history of legal and political thought
dc.subject.plpl
Thomas Moore
dc.subject.plpl
Utopia
dc.subject.plpl
historia prawa
dc.subject.plpl
common law
dc.subject.plpl
historia myśli politycznej i prawnej
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Utopia" by Thomas More : the political and legal system of Utopia as an answer to the "theologico-political problem"
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Council Bluffs
7
Seongnam-si
4
Boardman
3
Anaheim
2
San Jose
2
Sunnyvale
2
Ashburn
1
Blessington
1
Galway
1
Santa Cruz
1
Downloads
wilmanowicz_utopia_by_thomas_more_the_political_and_legal_system_2016.pdf
56