Skutki finansowe wydania przez wójta decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : renta planistyczna

2008
journal article
article
dc.abstract.plPraca poświęcona jest dopuszczalności powstania renty planistycznej w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We wprowadzeniu został opisany zakres pojęciowy terminu renta planistyczna. Pojęcie to jest definiowane jako: jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części wprowadzenia zostały omówione przesłanki powstania danej opłaty oraz podstawowe zagadnienia dotyczące tej instytucji. Druga część pracy opisuje możliwość powstania przedmiotowej opłaty w sytuacji braku miejscowego planu. Zgodnie bowiem z art. 58 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulacje dotyczące renty planistycznej mają zastosowanie do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do decyzji o warunkach zabudowy, jeśli wywołują skutek w postaci wzrostu wartości nieruchomości. Przeprowadzony w tej części wywód ma na celu potwierdzenie, że przesłanka wzrostu wartości nieruchomości może się ziścić poprzez wydanie jednego z dwóch rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Trzecia część pracy jest poświęcona problematyce sposobu ustalenia stawki procentowej opisywanej opłaty. W szczególności została omówiona kwestia przyznania kompetencji do jej ustalania oraz formy, w jakiej powinno do tego dojść. Za kompetentny w tej mierze został uznany organ wykonawczy gminnego samorządu terytorialnego. Ustalenie natomiast rzeczowej stawki powinno mieć miejsce w odrębnej decyzji lub w decyzji ustalającej opłatę planistyczną. W części czwartej niniejszej pracy został omówiony casus, w którym dla danej nieruchomości wydano więcej niż jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Problematyczną kwestią w tym przypadku jest kwestia wyboru przez organ gminy jednej z owych decyzji jako podstawę do wymiaru danej renty. Zgodnie z przeprowadzoną w tej części pracy argumentacją, organ powinien wziąć pod uwagę tę decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku której wzrost wartości nieruchomości był największy.pl
dc.contributor.authorSienniak, Krzysztofpl
dc.date.accession2018-02-22pl
dc.date.accessioned2018-02-22T12:32:44Z
dc.date.available2018-02-22T12:32:44Z
dc.date.issued2008pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical39-56pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50619
dc.identifier.weblinkhttp://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=39pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSkutki finansowe wydania przez wójta decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : renta planistycznapl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest dopuszczalności powstania renty planistycznej w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We wprowadzeniu został opisany zakres pojęciowy terminu renta planistyczna. Pojęcie to jest definiowane jako: jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części wprowadzenia zostały omówione przesłanki powstania danej opłaty oraz podstawowe zagadnienia dotyczące tej instytucji. Druga część pracy opisuje możliwość powstania przedmiotowej opłaty w sytuacji braku miejscowego planu. Zgodnie bowiem z art. 58 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulacje dotyczące renty planistycznej mają zastosowanie do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do decyzji o warunkach zabudowy, jeśli wywołują skutek w postaci wzrostu wartości nieruchomości. Przeprowadzony w tej części wywód ma na celu potwierdzenie, że przesłanka wzrostu wartości nieruchomości może się ziścić poprzez wydanie jednego z dwóch rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Trzecia część pracy jest poświęcona problematyce sposobu ustalenia stawki procentowej opisywanej opłaty. W szczególności została omówiona kwestia przyznania kompetencji do jej ustalania oraz formy, w jakiej powinno do tego dojść. Za kompetentny w tej mierze został uznany organ wykonawczy gminnego samorządu terytorialnego. Ustalenie natomiast rzeczowej stawki powinno mieć miejsce w odrębnej decyzji lub w decyzji ustalającej opłatę planistyczną. W części czwartej niniejszej pracy został omówiony casus, w którym dla danej nieruchomości wydano więcej niż jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Problematyczną kwestią w tym przypadku jest kwestia wyboru przez organ gminy jednej z owych decyzji jako podstawę do wymiaru danej renty. Zgodnie z przeprowadzoną w tej części pracy argumentacją, organ powinien wziąć pod uwagę tę decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku której wzrost wartości nieruchomości był największy.
dc.contributor.authorpl
Sienniak, Krzysztof
dc.date.accessionpl
2018-02-22
dc.date.accessioned
2018-02-22T12:32:44Z
dc.date.available
2018-02-22T12:32:44Z
dc.date.issuedpl
2008
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
39-56
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50619
dc.identifier.weblinkpl
http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=39
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Skutki finansowe wydania przez wójta decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : renta planistyczna
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
2
San Jose
1
Downloads
sienniak_skutki_finansowe_wydania_przez_wojta_decyzji_o_warunkach_zabudowy_2008.pdf
26