Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwości

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe text focuses on the interpretation of the Article 1 of the Polish Law on the system of administrative courts. The aforementioned article has been analyzed both as a whole and as its separate, individual elements, with reference to the Polish Constitution. The function of the administrative courts, that is exercising administration of justice through the control of the activity of the public administration in Poland and solving competence disputes between particular organs, has also been discussed thoroughly. It is commonly known that the wording used in the article and the aim of its implementation in such a way have been the subject of discussion within this work, with the direct reference to the literature of the administrative and constitutional law. The main problem which arises from the provision is the essence of administration of justice, which has been described in respect of the judgments of both administrative courts and constitutional court. The text depicts the idea of administration of justice in relation to the administrative judiciary, taking the essence of the right to the fair trial into consideration.pl
dc.abstract.plTreść artykułu skupia się na interpretacji przepisu z art. 1 Prawa o ustroju sądów administracyjnych w całości, jak i analizie poszczególnych jego części składowych, patrząc na nie z perspektywy niektórych przepisów konstytucyjnych. Analizie poddana zostaje funkcja sądów administracyjnych, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między wskazanymi organami. Sformułowania użyte we wspomnianym przepisie oraz sam cel, dla którego został on w taki sposób skonstruowany, zostały szeroko przedyskutowane, z odniesieniami zarówno do dorobku nauki prawa administracyjnego, jak i prawa konstytucyjnego. Głównym problemem jawiącym się na tle brzmienia przepisu jest istota wymiaru sprawiedliwości, której próba przedstawienia opiera się o - niejednokrotnie kontrowersyjne - orzeczenia sądów administracyjnych oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Tekst prezentuje więc pojęcie wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do działalności sądów administracyjnych, biorąc pod uwagę istotę prawa do sądu zagwarantowanego w ustawie zasadniczej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorRożek, Kacper - 217004 pl
dc.date.accession2017-11-28pl
dc.date.accessioned2017-10-16T12:56:52Z
dc.date.available2017-10-16T12:56:52Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number6 (36)pl
dc.description.physical37-48pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45203
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=37pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enadministration of justicepl
dc.subject.enright to the fair trialpl
dc.subject.enright to the fair trialpl
dc.subject.enConstitutionpl
dc.subject.encontrol of the public administrationpl
dc.subject.plwymiar sprawiedliwościpl
dc.subject.plprawo do sądupl
dc.subject.plsądy administracyjnepl
dc.subject.plustawa zasadniczapl
dc.subject.plkontrola administracji publicznejpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwościpl
dc.title.alternativeAdministrative judiciary and the definition of judicaturepl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The text focuses on the interpretation of the Article 1 of the Polish Law on the system of administrative courts. The aforementioned article has been analyzed both as a whole and as its separate, individual elements, with reference to the Polish Constitution. The function of the administrative courts, that is exercising administration of justice through the control of the activity of the public administration in Poland and solving competence disputes between particular organs, has also been discussed thoroughly. It is commonly known that the wording used in the article and the aim of its implementation in such a way have been the subject of discussion within this work, with the direct reference to the literature of the administrative and constitutional law. The main problem which arises from the provision is the essence of administration of justice, which has been described in respect of the judgments of both administrative courts and constitutional court. The text depicts the idea of administration of justice in relation to the administrative judiciary, taking the essence of the right to the fair trial into consideration.
dc.abstract.plpl
Treść artykułu skupia się na interpretacji przepisu z art. 1 Prawa o ustroju sądów administracyjnych w całości, jak i analizie poszczególnych jego części składowych, patrząc na nie z perspektywy niektórych przepisów konstytucyjnych. Analizie poddana zostaje funkcja sądów administracyjnych, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między wskazanymi organami. Sformułowania użyte we wspomnianym przepisie oraz sam cel, dla którego został on w taki sposób skonstruowany, zostały szeroko przedyskutowane, z odniesieniami zarówno do dorobku nauki prawa administracyjnego, jak i prawa konstytucyjnego. Głównym problemem jawiącym się na tle brzmienia przepisu jest istota wymiaru sprawiedliwości, której próba przedstawienia opiera się o - niejednokrotnie kontrowersyjne - orzeczenia sądów administracyjnych oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Tekst prezentuje więc pojęcie wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do działalności sądów administracyjnych, biorąc pod uwagę istotę prawa do sądu zagwarantowanego w ustawie zasadniczej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Rożek, Kacper - 217004
dc.date.accessionpl
2017-11-28
dc.date.accessioned
2017-10-16T12:56:52Z
dc.date.available
2017-10-16T12:56:52Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
6 (36)
dc.description.physicalpl
37-48
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45203
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=37
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
administration of justice
dc.subject.enpl
right to the fair trial
dc.subject.enpl
right to the fair trial
dc.subject.enpl
Constitution
dc.subject.enpl
control of the public administration
dc.subject.plpl
wymiar sprawiedliwości
dc.subject.plpl
prawo do sądu
dc.subject.plpl
sądy administracyjne
dc.subject.plpl
ustawa zasadnicza
dc.subject.plpl
kontrola administracji publicznej
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwości
dc.title.alternativepl
Administrative judiciary and the definition of judicature
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Downloads
rozek_sadownictwo_administracyjne_a_pojecie_wymiaru_sprawiedliwosci_2017.pdf
66