Prawnokarne aspekty obrotu środkami zastępczymi

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe article is dedicated to the subject of national criminal regulations of illicit trade of legal highs. The main aim of the author is to present the current state of law and its assessment of the role in preventing this crime. In the first instance, the author discuss the issue of defining the term legal highs, in reference to the terms: substitutes and new psychotropic substance introduced by law in 2010 and 2015. The explanation of both concepts allows for analysis of the administrative law and demonstration the weaknesses of their application. The author pays particular attention to the increasing use of criminal law, with particular emphasis the Article 165 of the Penal Code on the basis of which, it was pronounce the first verdict of guilty. The basic assumption is to portray an inefficiency of regulations and propose new solutions in order to increase their effectiveness.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł poświęcony jest analizie regulacji karnoprawnych w zakresie obrotu środkami zastępczymi. Założeniem autorki jest przedstawienie obecnego stanu prawnego oraz jego ocena pod kątem skuteczności przeciwdziałania omawianemu zjawisku. W pierwszej kolejności omówiona jest problematyka zdefiniowania dopalaczy, w odwołaniu do pojęć środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych wprowadzonych nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2010 oraz 2015 roku. Wyjaśnienie obu pojęć pozwala na analizę przepisów administracyjnoprawnych oraz wykazanie słabości ich stosowania. Autorka zwraca szczególną uwagę na coraz częstsze stosowanie regulacji karnomaterialnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 165 par. 1 pkt. 2 na podstawie którego został wydany pierwszy wyrok skazujący w przedmiotowym zakresie. Podstawowym założeniem, jest wykazanie, niedostosowanie regulacji prawnych do współczesnych potrzeb praktyki poprzez przedstawienie ich słabości oraz zaproponowanie zmian celem zwiększenia efektywności przeciwdziałania handlu środkami zastępczymi.pl
dc.contributor.authorMusiałowska, Paulinapl
dc.date.accession2017-11-27pl
dc.date.accessioned2017-11-27T16:50:20Z
dc.date.available2017-11-27T16:50:20Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5 (35)pl
dc.description.physical101-110pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46740
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=101pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enlegal highspl
dc.subject.ennew psychoactive drugspl
dc.subject.encriminal lawpl
dc.subject.plśrodki zastępczepl
dc.subject.plnowe substancje psychotropowepl
dc.subject.plprawo karne materialnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrawnokarne aspekty obrotu środkami zastępczymipl
dc.title.alternativeCriminal law aspects of trade of legal highspl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article is dedicated to the subject of national criminal regulations of illicit trade of legal highs. The main aim of the author is to present the current state of law and its assessment of the role in preventing this crime. In the first instance, the author discuss the issue of defining the term legal highs, in reference to the terms: substitutes and new psychotropic substance introduced by law in 2010 and 2015. The explanation of both concepts allows for analysis of the administrative law and demonstration the weaknesses of their application. The author pays particular attention to the increasing use of criminal law, with particular emphasis the Article 165 of the Penal Code on the basis of which, it was pronounce the first verdict of guilty. The basic assumption is to portray an inefficiency of regulations and propose new solutions in order to increase their effectiveness.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie regulacji karnoprawnych w zakresie obrotu środkami zastępczymi. Założeniem autorki jest przedstawienie obecnego stanu prawnego oraz jego ocena pod kątem skuteczności przeciwdziałania omawianemu zjawisku. W pierwszej kolejności omówiona jest problematyka zdefiniowania dopalaczy, w odwołaniu do pojęć środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych wprowadzonych nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2010 oraz 2015 roku. Wyjaśnienie obu pojęć pozwala na analizę przepisów administracyjnoprawnych oraz wykazanie słabości ich stosowania. Autorka zwraca szczególną uwagę na coraz częstsze stosowanie regulacji karnomaterialnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 165 par. 1 pkt. 2 na podstawie którego został wydany pierwszy wyrok skazujący w przedmiotowym zakresie. Podstawowym założeniem, jest wykazanie, niedostosowanie regulacji prawnych do współczesnych potrzeb praktyki poprzez przedstawienie ich słabości oraz zaproponowanie zmian celem zwiększenia efektywności przeciwdziałania handlu środkami zastępczymi.
dc.contributor.authorpl
Musiałowska, Paulina
dc.date.accessionpl
2017-11-27
dc.date.accessioned
2017-11-27T16:50:20Z
dc.date.available
2017-11-27T16:50:20Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5 (35)
dc.description.physicalpl
101-110
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46740
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=101
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
legal highs
dc.subject.enpl
new psychoactive drugs
dc.subject.enpl
criminal law
dc.subject.plpl
środki zastępcze
dc.subject.plpl
nowe substancje psychotropowe
dc.subject.plpl
prawo karne materialne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prawnokarne aspekty obrotu środkami zastępczymi
dc.title.alternativepl
Criminal law aspects of trade of legal highs
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Bytom
1
San Jose
1
Wroclaw
1
Downloads
musialowska_prawnokarne_aspekty_obrotu_srodkami_zastepczymi_2017.pdf
28