Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe existence of churches is a consequence of the freedom of religion and the right to associate, which is guaranteed in European states in constitutions and in international regulations. In the Slovak Republic this problem is governed by the norms of the Act of 4 July 1991 on freedom of religious belief and the status of churches and religious associations. The registration authority is the minister of culture. The formation of a religious association requires the application for registration by the "founding body", consisting of three Slovakian citizens. The new religious association must have a statute regulating principles of activity and must not threaten security or be intolerant. Increasing the minimum number of people needed to register the application (from 20,000 to 50,000 Slovakian adults) sparked controversy in Slovakia. The Slovak National Party did not conceal that motivation was the will to stop the "Islamization" of the country but in Slovakia the registration of a new religious association takes place rarely, and total number of them is only eighteen. The Muslim community is small and registration of the Islamic religious association was practically impossible before the amendment. However, it may be a pretext to ask whether the Polish legislation, which allows the establishment of a church or religious association on request of only a hundred of people, is not too liberal.pl
dc.abstract.plIstnienie kościołów i związków wyznaniowych to konsekwencja wolności sumienia i wyznania, a także prawa do zrzeszania się, które gwarantowane są w państwach europejskich zarówno na gruncie konstytucyjnym, jak i w wyniku regulacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Europejska Konwencja Praw Człowieka. W Republice Słowackiej problem ten regulują normy ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o swobodzie przekonań religijnych oraz statusie kościołów i stowarzyszeń religijnych. Organem rejestrowym jest minister kultury. Założenie związku wyznaniowego wymaga złożenia wniosku o zarejestrowanie przez "organ założycielski" składający się z trzech pełnoletnich obywateli słowackich, którzy działają na rzecz minimum 50 tysięcy osób. Nowe stowarzyszenie religijne musi posiadać swój statut regulujący elementarne zasady działalności oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu czy cechować się nietolerancją. Podwyższenie minimalnej liczby osób potrzebnych do zarejestrowania wniosku (z 20 tysięcy do 50 tysięcy pełnoletnich obywateli słowackich) wzbudziło kontrowersje na Słowacji. Słowacka Partia Narodowa nie ukrywała, że jednym z założeń nowelizacji ustawy jest chęć powstrzymania "islamizacji" kraju. Należy jednak zauważyć, że na Słowacji rejestracja nowego związku wyznaniowego odbywa się bardzo rzadko, a ich liczba wynosi zaledwie osiemnaście. Również społeczność muzułmańska jest niewielka i rejestracja islamskiego stowarzyszenia religijnego była praktycznie niemożliwa jeszcze przed nowelizacją. Przykład Słowacji może jednak być pretekstem do pytania, czy polskie przepisy, umożliwiające założenie kościoła lub związku wyznaniowego na wniosek zaledwie stu osób, nie są zbyt liberalne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorSzymański, Michałpl
dc.date.accession2018-10-04pl
dc.date.accessioned2018-10-04T08:05:02Z
dc.date.available2018-10-04T08:05:02Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (43)pl
dc.description.physical66-74pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57606
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140817169/IPP_3_2018.pdf#page=66pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfreedom of religionpl
dc.subject.enreligious associationspl
dc.subject.enIslamophobiapl
dc.subject.enSlovakiapl
dc.subject.plwolność wyznaniapl
dc.subject.plzwiązki wyznaniowepl
dc.subject.plislamofobiapl
dc.subject.plSłowacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowychpl
dc.title.alternativeRegistration of churches and religious associations in the Slovak republic with particular reference to the recent statutory changespl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The existence of churches is a consequence of the freedom of religion and the right to associate, which is guaranteed in European states in constitutions and in international regulations. In the Slovak Republic this problem is governed by the norms of the Act of 4 July 1991 on freedom of religious belief and the status of churches and religious associations. The registration authority is the minister of culture. The formation of a religious association requires the application for registration by the "founding body", consisting of three Slovakian citizens. The new religious association must have a statute regulating principles of activity and must not threaten security or be intolerant. Increasing the minimum number of people needed to register the application (from 20,000 to 50,000 Slovakian adults) sparked controversy in Slovakia. The Slovak National Party did not conceal that motivation was the will to stop the "Islamization" of the country but in Slovakia the registration of a new religious association takes place rarely, and total number of them is only eighteen. The Muslim community is small and registration of the Islamic religious association was practically impossible before the amendment. However, it may be a pretext to ask whether the Polish legislation, which allows the establishment of a church or religious association on request of only a hundred of people, is not too liberal.
dc.abstract.plpl
Istnienie kościołów i związków wyznaniowych to konsekwencja wolności sumienia i wyznania, a także prawa do zrzeszania się, które gwarantowane są w państwach europejskich zarówno na gruncie konstytucyjnym, jak i w wyniku regulacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Europejska Konwencja Praw Człowieka. W Republice Słowackiej problem ten regulują normy ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o swobodzie przekonań religijnych oraz statusie kościołów i stowarzyszeń religijnych. Organem rejestrowym jest minister kultury. Założenie związku wyznaniowego wymaga złożenia wniosku o zarejestrowanie przez "organ założycielski" składający się z trzech pełnoletnich obywateli słowackich, którzy działają na rzecz minimum 50 tysięcy osób. Nowe stowarzyszenie religijne musi posiadać swój statut regulujący elementarne zasady działalności oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu czy cechować się nietolerancją. Podwyższenie minimalnej liczby osób potrzebnych do zarejestrowania wniosku (z 20 tysięcy do 50 tysięcy pełnoletnich obywateli słowackich) wzbudziło kontrowersje na Słowacji. Słowacka Partia Narodowa nie ukrywała, że jednym z założeń nowelizacji ustawy jest chęć powstrzymania "islamizacji" kraju. Należy jednak zauważyć, że na Słowacji rejestracja nowego związku wyznaniowego odbywa się bardzo rzadko, a ich liczba wynosi zaledwie osiemnaście. Również społeczność muzułmańska jest niewielka i rejestracja islamskiego stowarzyszenia religijnego była praktycznie niemożliwa jeszcze przed nowelizacją. Przykład Słowacji może jednak być pretekstem do pytania, czy polskie przepisy, umożliwiające założenie kościoła lub związku wyznaniowego na wniosek zaledwie stu osób, nie są zbyt liberalne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Szymański, Michał
dc.date.accessionpl
2018-10-04
dc.date.accessioned
2018-10-04T08:05:02Z
dc.date.available
2018-10-04T08:05:02Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3 (43)
dc.description.physicalpl
66-74
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57606
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140817169/IPP_3_2018.pdf#page=66
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
freedom of religion
dc.subject.enpl
religious associations
dc.subject.enpl
Islamophobia
dc.subject.enpl
Slovakia
dc.subject.plpl
wolność wyznania
dc.subject.plpl
związki wyznaniowe
dc.subject.plpl
islamofobia
dc.subject.plpl
Słowacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych
dc.title.alternativepl
Registration of churches and religious associations in the Slovak republic with particular reference to the recent statutory changes
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
3
San Jose
1
Shanghai
1
Downloads
szymanski_rejestracja_kosciolow_i_zwiazkow_wyznaniowych_2018.odt
23
szymanski_rejestracja_kosciolow_i_zwiazkow_wyznaniowych_2018.pdf
18