Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej

2014
journal article
article
dc.abstract.enOne of the main objectives of the creators of European integration was the establishment of the internal market, covering the entire area of the European Union without internal frontiers in which there is free movement of goods, persons, services and capital. However, an order to ensure the free movement of services and freedom of establishment and conduct of business is not absolute. EU legislator in the provisions of the Treaty on the Functioning of the EU envisaged situations in which Member States are exempt from the provision of freedom of establishment and freedom to provide services. In accordance with the provisions of the Treaty, Member States may exclude the application of the above-mentioned freedoms, if a person wants to take a business or provide services in a Member State, and this activity or service is related to the exercise of official authority. In this article, the author shows that in the context of the above exception, there are numerous problems of interpretation, especially when practicing lawyer. Some help is here the judgment of the Court of Justice of the EU, where the Court in its judgments explains the concerns of the Member States relating to the proper interpretation of the term. In addition, problems with the correct interpretation of the expression "permitted exceptions to the freedom of establishment/freedom" to provide services during the execution of the legal profession are trying to solve the provisions of secondary legislation (Directive 77/49 and Directive 98/5). In conclusion the article, the author tries to answer the question whether the judgment of the Court and the provisions of these directives are sufficient tool for the correct interpretation of the concept of permitted restrictions on the freedoms of the internal market in the exercise of the legal profession.pl
dc.abstract.plJednym z głównych celów pomysłodawców integracji europejskiej było ustanowienie rynku wewnętrznego, na których obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Jednakże nakaz zapewnienia swobodnego przepływu usług oraz swobody w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca unijny w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewidział sytuacje, w których państwa członkowskie są zwolnione z zapewnienia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Zgodnie z przepisami Traktatu państwa członkowskie mogą wyłączyć zastosowanie wyżej wymienionych swobód, jeżeli osoba chce podjąć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na terenie danego państwa członkowskiego, a ta działalność lub usługa jest związana z wykonywaniem władzy publicznej. W niniejszym artykule wskazuję, iż w kontekście powyższego wyjątku pojawiają się liczne problemy interpretacyjne, zwłaszcza w związku z wykonywaniem zawodu prawnika. Pewną pomocą są tutaj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w wyrokach wyjaśnia wątpliwości państw członkowskich związane z prawidłową interpretacją tego pojęcia. Ponadto, problemy z wykładnią wyrażenia "dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości/swobody świadczenia usług" w związku z wykonywaniem zawodu prawnika próbują rozwiązać przepisy aktów prawa wtórnego (Dyrektywy 77/49 oraz Dyrektywy 98/5). W konkluzji artykułu staram się odpowiedzieć na pytanie, czy orzeczenia Trybunału oraz przepisy wspomnianych Dyrektyw są wystarczającymi narzędziami do prawidłowej interpretacji pojęcia dozwolonych ograniczeń swobód rynku wewnętrznego w wykonywaniu zawodu prawnika.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorKluczewska-Rupka, Aleksandra - 120442 pl
dc.date.accession2016-05-23pl
dc.date.accessioned2016-05-31T06:28:49Z
dc.date.available2016-05-31T06:28:49Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 26pl
dc.description.number8 (1)pl
dc.description.physical7-26pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27178
dc.identifier.weblinkhttp://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-spo%C5%82-8.pdf#page=7pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enEuropean Union lawpl
dc.subject.enfreedom of establishmentpl
dc.subject.enfreedom to provide servicespl
dc.subject.enlawyerpl
dc.subject.ennotarypl
dc.subject.enthe Court of Justice of the EUpl
dc.subject.plprawo Unii Europejskiejpl
dc.subject.plswoboda przedsiębiorczościpl
dc.subject.plswoboda świadczenia usługpl
dc.subject.pladwokatpl
dc.subject.plnotariuszpl
dc.subject.plTrybunał Sprawiedliwości UEpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe permitted exceptions to the freedom of establishment and freedom to provide services in the profession of lawyer in the European Unionpl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
One of the main objectives of the creators of European integration was the establishment of the internal market, covering the entire area of the European Union without internal frontiers in which there is free movement of goods, persons, services and capital. However, an order to ensure the free movement of services and freedom of establishment and conduct of business is not absolute. EU legislator in the provisions of the Treaty on the Functioning of the EU envisaged situations in which Member States are exempt from the provision of freedom of establishment and freedom to provide services. In accordance with the provisions of the Treaty, Member States may exclude the application of the above-mentioned freedoms, if a person wants to take a business or provide services in a Member State, and this activity or service is related to the exercise of official authority. In this article, the author shows that in the context of the above exception, there are numerous problems of interpretation, especially when practicing lawyer. Some help is here the judgment of the Court of Justice of the EU, where the Court in its judgments explains the concerns of the Member States relating to the proper interpretation of the term. In addition, problems with the correct interpretation of the expression "permitted exceptions to the freedom of establishment/freedom" to provide services during the execution of the legal profession are trying to solve the provisions of secondary legislation (Directive 77/49 and Directive 98/5). In conclusion the article, the author tries to answer the question whether the judgment of the Court and the provisions of these directives are sufficient tool for the correct interpretation of the concept of permitted restrictions on the freedoms of the internal market in the exercise of the legal profession.
dc.abstract.plpl
Jednym z głównych celów pomysłodawców integracji europejskiej było ustanowienie rynku wewnętrznego, na których obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Jednakże nakaz zapewnienia swobodnego przepływu usług oraz swobody w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca unijny w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewidział sytuacje, w których państwa członkowskie są zwolnione z zapewnienia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Zgodnie z przepisami Traktatu państwa członkowskie mogą wyłączyć zastosowanie wyżej wymienionych swobód, jeżeli osoba chce podjąć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na terenie danego państwa członkowskiego, a ta działalność lub usługa jest związana z wykonywaniem władzy publicznej. W niniejszym artykule wskazuję, iż w kontekście powyższego wyjątku pojawiają się liczne problemy interpretacyjne, zwłaszcza w związku z wykonywaniem zawodu prawnika. Pewną pomocą są tutaj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w wyrokach wyjaśnia wątpliwości państw członkowskich związane z prawidłową interpretacją tego pojęcia. Ponadto, problemy z wykładnią wyrażenia "dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości/swobody świadczenia usług" w związku z wykonywaniem zawodu prawnika próbują rozwiązać przepisy aktów prawa wtórnego (Dyrektywy 77/49 oraz Dyrektywy 98/5). W konkluzji artykułu staram się odpowiedzieć na pytanie, czy orzeczenia Trybunału oraz przepisy wspomnianych Dyrektyw są wystarczającymi narzędziami do prawidłowej interpretacji pojęcia dozwolonych ograniczeń swobód rynku wewnętrznego w wykonywaniu zawodu prawnika.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Kluczewska-Rupka, Aleksandra - 120442
dc.date.accessionpl
2016-05-23
dc.date.accessioned
2016-05-31T06:28:49Z
dc.date.available
2016-05-31T06:28:49Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 26
dc.description.numberpl
8 (1)
dc.description.physicalpl
7-26
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27178
dc.identifier.weblinkpl
http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-spo%C5%82-8.pdf#page=7
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
European Union law
dc.subject.enpl
freedom of establishment
dc.subject.enpl
freedom to provide services
dc.subject.enpl
lawyer
dc.subject.enpl
notary
dc.subject.enpl
the Court of Justice of the EU
dc.subject.plpl
prawo Unii Europejskiej
dc.subject.plpl
swoboda przedsiębiorczości
dc.subject.plpl
swoboda świadczenia usług
dc.subject.plpl
adwokat
dc.subject.plpl
notariusz
dc.subject.plpl
Trybunał Sprawiedliwości UE
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The permitted exceptions to the freedom of establishment and freedom to provide services in the profession of lawyer in the European Union
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Palermo
3
Bytom
1
San Jose
1
Warsaw
1
Downloads
kluczewska-rupka_dozwolone_wyjatki_od_swobody_przedsiebiorczosci.pdf
32