Postępowanie przed Prezesem URE : odmienności i kontrowersje związane z jego charakterem

2017
journal article
article
dc.abstract.enThis thesis presents the legal aspects of administrative proceedings, which takes place in energy sector and are connected with The President of Energy Regulatory Office, as a central body of state administration, who is responsible for regulation in energy sector as well as promotion of competition. This procedure belongs to the group of administrative proceedings, which make difference in relations to the general, jurisdictive, administrative procedure, which are regulated by The Code of Administrative Proceedings. This article focuses on for instance question of specific appeal procedure, a dispute over the legal nature of that procedurę, issue of terms for settlement of the administrative case, question of idle of administrative body, legal costs of that procedure. The article ends with general reflections about systemic problems arising from the introduction of this type of proceedings into the polish legal system.pl
dc.abstract.plNiniejszy tekst jest jednym z efektów dyskusji, która toczyła się w poprzednim roku akademickim (2013/2014), w trakcie merytorycznych spotkań Koła Naukowego Administratywistów TBSP UJ. Postępowanie przed Prezesem URE jest jednym z przykładów postępowań administracyjnych odrębnych (szczególnych), w których przepisy k.p.a. są stosowane jedynie w sytuacji, w których przepisy szczególne nie wprowadzają żadnych odrębności. Obok tzw. specustaw, istnienie tego typu postępowań jest źródłem negatywnego zjawiska dekodyfikacji postępowania administracyjnego. Artykuł skupia się na odrębnościach przedmiotowego postępowania w stosunku do regulacji ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, w szczególności na specyficznym trybie odwoławczym od wydawanych przez Prezesa URE decyzji administracyjnych. Ponadto przedstawiony został spór odnośnie do charakteru prawnego postępowania (jego jednoinstancyjności, stricte administracyjnego charakteru). Omówiona została interpretacja zasad ogólnych k.p.a. na gruncie postępowania przed Prezesem URE, kwestia terminu na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, problematyki bezczynności i przewlekłości postępowania, jego kosztów oraz udziału biegłego w postępowaniu. Artykuł kończą wnioski odnośnie do systemowych problemów, które powoduje istnienie tego typu postępowań i pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, który różnicuje postępowania koncesyjne, uprzywilejowując w pewien sposób uczestników postępowania przed Prezesem URE, wprowadzając sądowy i reformatoryjny tryb odwoławczy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnegopl
dc.contributor.authorHadel, Maciej - 187779 pl
dc.date.accession2017-11-28pl
dc.date.accessioned2017-10-16T12:14:20Z
dc.date.available2017-10-16T12:14:20Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number6 (36)pl
dc.description.physical80-92pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45199
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=80pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enThe President of Energy Regulatory Officepl
dc.subject.enadministrative procedurepl
dc.subject.enenergy lawpl
dc.subject.enappeal procedurepl
dc.subject.plPrezes UREpl
dc.subject.plpostępowanie administracyjnepl
dc.subject.plprawo energetycznepl
dc.subject.plodwołaniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePostępowanie przed Prezesem URE : odmienności i kontrowersje związane z jego charakterempl
dc.title.alternativeProceedings before the president of ERO : differences and controversies related to its characterpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the legal aspects of administrative proceedings, which takes place in energy sector and are connected with The President of Energy Regulatory Office, as a central body of state administration, who is responsible for regulation in energy sector as well as promotion of competition. This procedure belongs to the group of administrative proceedings, which make difference in relations to the general, jurisdictive, administrative procedure, which are regulated by The Code of Administrative Proceedings. This article focuses on for instance question of specific appeal procedure, a dispute over the legal nature of that procedurę, issue of terms for settlement of the administrative case, question of idle of administrative body, legal costs of that procedure. The article ends with general reflections about systemic problems arising from the introduction of this type of proceedings into the polish legal system.
dc.abstract.plpl
Niniejszy tekst jest jednym z efektów dyskusji, która toczyła się w poprzednim roku akademickim (2013/2014), w trakcie merytorycznych spotkań Koła Naukowego Administratywistów TBSP UJ. Postępowanie przed Prezesem URE jest jednym z przykładów postępowań administracyjnych odrębnych (szczególnych), w których przepisy k.p.a. są stosowane jedynie w sytuacji, w których przepisy szczególne nie wprowadzają żadnych odrębności. Obok tzw. specustaw, istnienie tego typu postępowań jest źródłem negatywnego zjawiska dekodyfikacji postępowania administracyjnego. Artykuł skupia się na odrębnościach przedmiotowego postępowania w stosunku do regulacji ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, w szczególności na specyficznym trybie odwoławczym od wydawanych przez Prezesa URE decyzji administracyjnych. Ponadto przedstawiony został spór odnośnie do charakteru prawnego postępowania (jego jednoinstancyjności, stricte administracyjnego charakteru). Omówiona została interpretacja zasad ogólnych k.p.a. na gruncie postępowania przed Prezesem URE, kwestia terminu na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, problematyki bezczynności i przewlekłości postępowania, jego kosztów oraz udziału biegłego w postępowaniu. Artykuł kończą wnioski odnośnie do systemowych problemów, które powoduje istnienie tego typu postępowań i pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, który różnicuje postępowania koncesyjne, uprzywilejowując w pewien sposób uczestników postępowania przed Prezesem URE, wprowadzając sądowy i reformatoryjny tryb odwoławczy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego
dc.contributor.authorpl
Hadel, Maciej - 187779
dc.date.accessionpl
2017-11-28
dc.date.accessioned
2017-10-16T12:14:20Z
dc.date.available
2017-10-16T12:14:20Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
6 (36)
dc.description.physicalpl
80-92
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45199
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=80
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
The President of Energy Regulatory Office
dc.subject.enpl
administrative procedure
dc.subject.enpl
energy law
dc.subject.enpl
appeal procedure
dc.subject.plpl
Prezes URE
dc.subject.plpl
postępowanie administracyjne
dc.subject.plpl
prawo energetyczne
dc.subject.plpl
odwołanie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Postępowanie przed Prezesem URE : odmienności i kontrowersje związane z jego charakterem
dc.title.alternativepl
Proceedings before the president of ERO : differences and controversies related to its character
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Szczecin
1
Downloads
hadel_postepowanie_przed_prezesem_ure_odmiennosci_2017.pdf
57