Przedmiot i podmiot prawa do wizerunku

2008
journal article
article
dc.abstract.plWizerunek człowieka stał się przedmiotem zainteresowania prawników i ustawodawców pod koniec XIX w. W Stanach Zjednoczonych zakaz rozpowszechniania wizerunku człowieka jest jedną z płaszczyzn ochrony jego prywatności (right to privacy). W Niemczech zaś wizerunek jest chroniony jako osobne dobro osobiste, niezależne od innych (cześć, kult pamięci osoby zmarłej). W prawie polskim prawo do wizerunku pojawiło się już w ustawie o prawie autorskim z 1926 r. Obecnie wizerunek jest chroniony zarówno przez kodeks cywilny (art. 23 w zw. z 24 k.c.), jak i przez prawo autorskie (art. 81 pr.aut.). W doktrynie nie występuje jedna powszechnie aprobowana definicja pojęcia "wizerunek", jest ono przedmiotem sporów. Na uwagę zasługuje propozycja wyróżnienia pięciu osobnych pojęć, a mianowicie: podobizny, wizerunku, portretu, materialnego egzemplarza i "persony". Zagadnieniem kontrowersyjnym jest również to, czy wizerunek, o którym mowa w art. 23 k.c., należy definiować tak samo, jak na gruncie art. 81 pr.aut. Wizerunek, w przeciwieństwie do innych dóbr osobistych, charakteryzuje się dużą zmiennością (w zależności od wieku, charakteryzacji, pozy osoby przedstawionej). Dla uzyskania ochrony przed sądem konieczne jest, aby osoba przedstawiona była rozpoznawalna na wizerunku. Sporne jest jednak, jak szeroki musi być krąg osób niezbędny dla przyjęcia tej rozpoznawalności, jak i zakres elementów, cech koniecznych dla identyfikacji. Z pojęciem wizerunku związany są też takie zagadnienia, jak relacja, w jakiej pozostaje on do maski artystycznej (artystycznego wykonania) czy karykatury. Na uwagę zasługują również nowe propozycje takie jak: wizerunek piśmienniczy, czy audialny (dźwiękowy), co do których postulowane jest stosowanie art. 81 pr.aut. per analogiam. Obok wizerunku osoby fizycznej, w doktrynie prawniczej innych państw występuje także pojęcie wizerunku osoby prawnej, co jednak nie znalazło uznania w nauce polskiej. Analiza praktyki orzeczniczej wskazuje na to, iż doszło do zjawiska komercjalizacji wizerunku.pl
dc.contributor.authorPązik, Adam - 126866 pl
dc.date.accession2018-02-22pl
dc.date.accessioned2018-02-22T12:08:59Z
dc.date.available2018-02-22T12:08:59Z
dc.date.issued2008pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical126-151pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50607
dc.identifier.weblinkhttp://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=126pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzedmiot i podmiot prawa do wizerunkupl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Wizerunek człowieka stał się przedmiotem zainteresowania prawników i ustawodawców pod koniec XIX w. W Stanach Zjednoczonych zakaz rozpowszechniania wizerunku człowieka jest jedną z płaszczyzn ochrony jego prywatności (right to privacy). W Niemczech zaś wizerunek jest chroniony jako osobne dobro osobiste, niezależne od innych (cześć, kult pamięci osoby zmarłej). W prawie polskim prawo do wizerunku pojawiło się już w ustawie o prawie autorskim z 1926 r. Obecnie wizerunek jest chroniony zarówno przez kodeks cywilny (art. 23 w zw. z 24 k.c.), jak i przez prawo autorskie (art. 81 pr.aut.). W doktrynie nie występuje jedna powszechnie aprobowana definicja pojęcia "wizerunek", jest ono przedmiotem sporów. Na uwagę zasługuje propozycja wyróżnienia pięciu osobnych pojęć, a mianowicie: podobizny, wizerunku, portretu, materialnego egzemplarza i "persony". Zagadnieniem kontrowersyjnym jest również to, czy wizerunek, o którym mowa w art. 23 k.c., należy definiować tak samo, jak na gruncie art. 81 pr.aut. Wizerunek, w przeciwieństwie do innych dóbr osobistych, charakteryzuje się dużą zmiennością (w zależności od wieku, charakteryzacji, pozy osoby przedstawionej). Dla uzyskania ochrony przed sądem konieczne jest, aby osoba przedstawiona była rozpoznawalna na wizerunku. Sporne jest jednak, jak szeroki musi być krąg osób niezbędny dla przyjęcia tej rozpoznawalności, jak i zakres elementów, cech koniecznych dla identyfikacji. Z pojęciem wizerunku związany są też takie zagadnienia, jak relacja, w jakiej pozostaje on do maski artystycznej (artystycznego wykonania) czy karykatury. Na uwagę zasługują również nowe propozycje takie jak: wizerunek piśmienniczy, czy audialny (dźwiękowy), co do których postulowane jest stosowanie art. 81 pr.aut. per analogiam. Obok wizerunku osoby fizycznej, w doktrynie prawniczej innych państw występuje także pojęcie wizerunku osoby prawnej, co jednak nie znalazło uznania w nauce polskiej. Analiza praktyki orzeczniczej wskazuje na to, iż doszło do zjawiska komercjalizacji wizerunku.
dc.contributor.authorpl
Pązik, Adam - 126866
dc.date.accessionpl
2018-02-22
dc.date.accessioned
2018-02-22T12:08:59Z
dc.date.available
2018-02-22T12:08:59Z
dc.date.issuedpl
2008
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
126-151
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50607
dc.identifier.weblinkpl
http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=126
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przedmiot i podmiot prawa do wizerunku
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Lubartów
5
Bialystok
2
Kielce
2
Warsaw
2
Ashburn
1
Brody
1
Katowice
1
Lowicz
1
Lublin
1
Opole
1
Downloads
pazik_przedmiot_i_podmiot_prawa_do_wizerunku_2008.pdf
178
pazik_przedmiot_i_podmiot_prawa_do_wizerunku_2008.odt
27