Spóźniona odpowiedź? : literackie kontrnarracje o wsi i Zagładzie

2020
journal article
article
dc.abstract.enThe subject of the article are conceptualisations of the experiences of Holocaust, war and occupation (from the Polish perspective) as well as Polish-Jewish (and peasant-Jewish) relationships that were formed in the context of violence that were formulated as a part of the most recent village literature. Seemingly telling is the fact that more and more publications appearing on the Polish book market discuss the issue of the village, amongst which are works where the Holocaust happening on the „outskirts” plays a central role. Therefore the starting point for the considerations presented in the article is the question about the possible causes of the current turn towards the village being embroiled in the Holocaust. The author places this literary phenomenon in the context of current historical research concerning the so-called third wave of the Holocaust and concentrates on the analysis of two books: Sońka by Ignacy Karpowicz and A Little Annihilation by Anna Janko which seem to be particularly representative for the strategies of formulating literary responses to the findings of the historians.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu są formułowane w ramach najnowszej literatury o wsi konceptualizacje doświadczenia zagłady Żydów oraz wojny i okupacji (z perspektywy polskiej), a także relacji polsko-żydowskich (i chłopsko-żydowskich) zawiązujących się w polu przemocy. Znamienny wydaje się fakt, że w ostatnim czasie na polskim rynku czytelniczym pojawia się coraz więcej pozycji podejmujących problematykę wsi, w tym utworów, w których istotne miejsce zajmuje Zagłada dziejąca się na „obrzeżach”. Dlatego też punktem wyjścia zawartych w artykule rozważań jest pytanie o możliwe przyczyny dzisiejszego zwrotu ku wsi uwikłanej w Zagładę. Autorka sytuuje ten literacki fenomen w kontekście obecnych badań historycznych dotyczących tak zwanej trzeciej fali Holokaustu. Koncentruje się na analizie dwóch książek Sońki Ignacego Karpowicza i Małej Zagłady Anny Janko, które wydają się szczególnie reprezentatywne dla strategii formułowania literackich odpowiedzi na ustalenia historyków.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Judaistykipl
dc.contributor.authorKoprowska, Karolina - 218195 pl
dc.date.accession2022-04-13pl
dc.date.accessioned2022-05-23T12:45:57Z
dc.date.available2022-05-23T12:45:57Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical423-440pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume17pl
dc.identifier.eissn2353-1991pl
dc.identifier.issn2083-7658pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292188
dc.identifier.weblinkhttps://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2020/Tom-17-zeszyt-4/art/18563/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religiipl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enHolocaustpl
dc.subject.enWorld War IIpl
dc.subject.envillagepl
dc.subject.enJewspl
dc.subject.enpeasantspl
dc.subject.enbystanderspl
dc.subject.plZagładapl
dc.subject.pldruga wojna światowapl
dc.subject.plwieśpl
dc.subject.plŻydzipl
dc.subject.plchłopipl
dc.subject.plpostronnipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSpóźniona odpowiedź? : literackie kontrnarracje o wsi i Zagładziepl
dc.title.alternativeDelayed answer? : literary counter-narratives of the village and the Holocaustpl
dc.title.journalKonteksty Kulturypl
dc.title.volumeGra w ludowe : czy kultura ludowa dziś inspiruje?pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the article are conceptualisations of the experiences of Holocaust, war and occupation (from the Polish perspective) as well as Polish-Jewish (and peasant-Jewish) relationships that were formed in the context of violence that were formulated as a part of the most recent village literature. Seemingly telling is the fact that more and more publications appearing on the Polish book market discuss the issue of the village, amongst which are works where the Holocaust happening on the „outskirts” plays a central role. Therefore the starting point for the considerations presented in the article is the question about the possible causes of the current turn towards the village being embroiled in the Holocaust. The author places this literary phenomenon in the context of current historical research concerning the so-called third wave of the Holocaust and concentrates on the analysis of two books: Sońka by Ignacy Karpowicz and A Little Annihilation by Anna Janko which seem to be particularly representative for the strategies of formulating literary responses to the findings of the historians.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu są formułowane w ramach najnowszej literatury o wsi konceptualizacje doświadczenia zagłady Żydów oraz wojny i okupacji (z perspektywy polskiej), a także relacji polsko-żydowskich (i chłopsko-żydowskich) zawiązujących się w polu przemocy. Znamienny wydaje się fakt, że w ostatnim czasie na polskim rynku czytelniczym pojawia się coraz więcej pozycji podejmujących problematykę wsi, w tym utworów, w których istotne miejsce zajmuje Zagłada dziejąca się na „obrzeżach”. Dlatego też punktem wyjścia zawartych w artykule rozważań jest pytanie o możliwe przyczyny dzisiejszego zwrotu ku wsi uwikłanej w Zagładę. Autorka sytuuje ten literacki fenomen w kontekście obecnych badań historycznych dotyczących tak zwanej trzeciej fali Holokaustu. Koncentruje się na analizie dwóch książek Sońki Ignacego Karpowicza i Małej Zagłady Anny Janko, które wydają się szczególnie reprezentatywne dla strategii formułowania literackich odpowiedzi na ustalenia historyków.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Judaistyki
dc.contributor.authorpl
Koprowska, Karolina - 218195
dc.date.accessionpl
2022-04-13
dc.date.accessioned
2022-05-23T12:45:57Z
dc.date.available
2022-05-23T12:45:57Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
423-440
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
17
dc.identifier.eissnpl
2353-1991
dc.identifier.issnpl
2083-7658
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292188
dc.identifier.weblinkpl
https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2020/Tom-17-zeszyt-4/art/18563/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Holocaust
dc.subject.enpl
World War II
dc.subject.enpl
village
dc.subject.enpl
Jews
dc.subject.enpl
peasants
dc.subject.enpl
bystanders
dc.subject.plpl
Zagłada
dc.subject.plpl
druga wojna światowa
dc.subject.plpl
wieś
dc.subject.plpl
Żydzi
dc.subject.plpl
chłopi
dc.subject.plpl
postronni
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Spóźniona odpowiedź? : literackie kontrnarracje o wsi i Zagładzie
dc.title.alternativepl
Delayed answer? : literary counter-narratives of the village and the Holocaust
dc.title.journalpl
Konteksty Kultury
dc.title.volumepl
Gra w ludowe : czy kultura ludowa dziś inspiruje?
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Krakow
3
Koszalin
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Trzebnica
1
Zabrze
1
Downloads
koprowska_spozniona_odpowiedz_2020.odt
4
koprowska_spozniona_odpowiedz_2020.pdf
3