"X, not Y" construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polish

2020
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:21:41Z
dc.abstract.enThis paper examines expressive sentences in Polish, such as Idiota, nie kierowca! (lit. idiot, not driver) 'an idiot of a driver' and Potwór, nie matka! (lit. monster, not mother) 'a monster of a mother'. Variants of the "X, not Y" construction, its optional and obligatory elements are identifi ed. Differences are emphasised between the emphatic "X, not Y construction"and non-emphatic negative copular clauses. Moreover, relatedness is discussed between expressive NN juxtapositions, such as kierowca idiota (lit. driver idiot) 'an idiot of a driver' or matka potwór (lit. mother monster) 'a monster of a mother', and the "X, not Y" construction. Semantic-structural types of expressive NN juxtapositions are considered, following the cross-linguistic classification of multiword units proposed by Scalise and Bisetto (2009). The reversibility of NN juxtapositions is taken into account as well. The question is addressed which types of juxtapositions allow their constituents to appear in the "X, not Y" construction.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego artykułu jest analiza zdań ekspresywnych w języku polskim, których przykładami są zdania: Idiota, nie kierowca! oraz Potwór, nie matka! Omówiono wariantywność konstrukcji "X, nie Y". Przedstawiono jej obligatoryjne oraz fakultatywne elementy. Podkreślono różnicę między emfatyczną konstrukcją "X, nie Y" a nie-emfatycznymi zdaniami przeczącymi kopulatywnymi (łącznymi). Ponadto omówiono związek pomiędzy analizowaną konstrukcją a rzeczownikowymi zestawieniami ekspresywnymi, takimi jak kierowca idiota oraz matka potwór. Uwzględniono semantyczno-składniową klasyfikację wyrazów złożonych (por. Scalise i Bisetto 2009) oraz odwracalność szyku leksemów wielowyrazowych. Wykazano, że w przypadku wybranych typów zestawień rzeczownikowych ich elementy składniowe mogą się pojawić w konstrukcji "X, nie Y".pl
dc.contributor.authorCetnarowska, Bożenapl
dc.date.accessioned2020-04-30T15:38:03Z
dc.date.available2020-04-30T15:38:03Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 56-58pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical37-58pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15pl
dc.identifier.doi10.4467/23005920SPL.20.002.11959pl
dc.identifier.eissn2300-5920pl
dc.identifier.issn1732-8160pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155127
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enN+N expressive juxtapositionspl
dc.subject.enemphatic constructionspl
dc.subject.encopular clausespl
dc.subject.plrzeczownikowe zestawienia ekspresywnepl
dc.subject.plkonstrukcje emfatycznepl
dc.subject.plzdania kopulatywnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"X, not Y" construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polishpl
dc.title.journalStudies in Polish Linguisticspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:21:41Z
dc.abstract.enpl
This paper examines expressive sentences in Polish, such as Idiota, nie kierowca! (lit. idiot, not driver) 'an idiot of a driver' and Potwór, nie matka! (lit. monster, not mother) 'a monster of a mother'. Variants of the "X, not Y" construction, its optional and obligatory elements are identifi ed. Differences are emphasised between the emphatic "X, not Y construction"and non-emphatic negative copular clauses. Moreover, relatedness is discussed between expressive NN juxtapositions, such as kierowca idiota (lit. driver idiot) 'an idiot of a driver' or matka potwór (lit. mother monster) 'a monster of a mother', and the "X, not Y" construction. Semantic-structural types of expressive NN juxtapositions are considered, following the cross-linguistic classification of multiword units proposed by Scalise and Bisetto (2009). The reversibility of NN juxtapositions is taken into account as well. The question is addressed which types of juxtapositions allow their constituents to appear in the "X, not Y" construction.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego artykułu jest analiza zdań ekspresywnych w języku polskim, których przykładami są zdania: Idiota, nie kierowca! oraz Potwór, nie matka! Omówiono wariantywność konstrukcji "X, nie Y". Przedstawiono jej obligatoryjne oraz fakultatywne elementy. Podkreślono różnicę między emfatyczną konstrukcją "X, nie Y" a nie-emfatycznymi zdaniami przeczącymi kopulatywnymi (łącznymi). Ponadto omówiono związek pomiędzy analizowaną konstrukcją a rzeczownikowymi zestawieniami ekspresywnymi, takimi jak kierowca idiota oraz matka potwór. Uwzględniono semantyczno-składniową klasyfikację wyrazów złożonych (por. Scalise i Bisetto 2009) oraz odwracalność szyku leksemów wielowyrazowych. Wykazano, że w przypadku wybranych typów zestawień rzeczownikowych ich elementy składniowe mogą się pojawić w konstrukcji "X, nie Y".
dc.contributor.authorpl
Cetnarowska, Bożena
dc.date.accessioned
2020-04-30T15:38:03Z
dc.date.available
2020-04-30T15:38:03Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 56-58
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
37-58
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15
dc.identifier.doipl
10.4467/23005920SPL.20.002.11959
dc.identifier.eissnpl
2300-5920
dc.identifier.issnpl
1732-8160
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155127
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
N+N expressive juxtapositions
dc.subject.enpl
emphatic constructions
dc.subject.enpl
copular clauses
dc.subject.plpl
rzeczownikowe zestawienia ekspresywne
dc.subject.plpl
konstrukcje emfatyczne
dc.subject.plpl
zdania kopulatywne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"X, not Y" construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polish
dc.title.journalpl
Studies in Polish Linguistics
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Ashburn
5
New York
4
Dublin
3
Sofia
2
Wroclaw
2
Auckland
1
Brussels
1
Chandler
1
Des Moines
1
Falkenstein
1
Downloads
cetnarowska_'x_not_y'_construction_copular_clauses_2020.pdf
4