pcg.skipToMenu

 

Wicedyrektor ds. Zasobów Cyfrowych

Dr Leszek Szafrański (l.szafranski@uj.edu.pl)

Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu

Aspekty prawne, eksport danych do PBN

 

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych

Mgr Beata Pawełczyk (beata.pawelczyk@uj.edu.pl)

Menadżer Bibliografii Publikacji Pracowników UJ

Wydział Polonistyki

 

Administratorzy Wydziałowi: 

Mgr Daniel Baumann (dl.baumann@uj.edu.pl)

Wydział Chemii

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 

Mgr Natalia Bilska (n.bilska@uj.edu.pl

Wydział Biologii

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Geografii i Geologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

 

Mgr Ewelina Borowiec (ewelina.borowiec@uj.edu.pl)

Wydział Prawa i Administracji

 

Mgr Małgorzata Galik (malgorzata.galik@uj.edu.pl)

Wydział Filologiczny

Dane badawcze, plan zarządzania danymi (DMP)

 

Mgr Klaudia Kamień (klaudia.kamien@uj.edu.pl)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rozprawy doktorskie

 

Mgr Joanna Konik (joanna.konik@uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny

Dane badawcze, plan zarządzania danymi (DMP)

 

Mgr inż. Magdalena Masełko (magdalena.maselko@uj.edu.pl)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Mgr Anna Osińska (anna.osinska@uj.edu.pl)

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska

Rozprawy doktorskie

 

Mgr Marta Szafrańska (marta.szafranska@uj.edu.pl)

Czasopisma wydawane przez Uniwersytet Jagielloński 

 

Mgr Małgorzata Wielek-Konopka (malgorzata.wielek-konopka@uj.edu.pl)

Open Science, programy otwartego dostępu (umowy transformacyjne)

 

Mgr Urszula Zawartka (urszula.juszczyk@uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Historyczny

 

Collegium Medicum:

Biblioteka Medyczna (bibliografia@cm-uj.krakow.pl)

Wydział Lekarski

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

   

Banery na stronach Repozytorium wykonała Urszula Dyląg