Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wspólna droga do sukcesu : zarządzanie partycypacyjne a przekonanie o własnej skuteczności pracownika

Wspólna droga do sukcesu : zarządzanie partycypacyjne ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Dankiewicz, Malwina [USOS17577] pl
dc.contributor.editor Hennel-Brzozowska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2015-06-11T10:36:56Z
dc.date.available 2015-06-11T10:36:56Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64028-52-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9419
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wspólna droga do sukcesu : zarządzanie partycypacyjne a przekonanie o własnej skuteczności pracownika pl
dc.title.alternative Common way to success : participative managment and employee self-efficacy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" pl
dc.description.physical 149-164 pl
dc.identifier.weblink http://pbc.up.krakow.pl/publication/5312 pl
dc.subject.pl partycypacyjny styl zarządzania pl
dc.subject.pl przekonanie o własnej skuteczności pracownika pl
dc.subject.pl satysfakcja z pracy pl
dc.subject.en participatory management style pl
dc.subject.en employee self-efficacy pl
dc.subject.en satisfaction from work pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.title.container Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia : perspektywy fides i ratio pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-08-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.pbn.affiliation USOS17577:UJ.WFz.IPs; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska