Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wspólna droga do sukcesu : zarządzanie partycypacyjne a przekonanie o własnej skuteczności pracownika

Wspólna droga do sukcesu : zarządzanie partycypacyjne ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska