Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Role of electronic factor in soot oxidation process over tunnelled and layered potassium iron oxide catalysts

Role of electronic factor in soot oxidation process ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa