Jagiellonian University Repository

Ochrona wzmocniona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego : znaczenie, ograniczenia i perspektywy zastosowania

pcg.skipToMenu

Ochrona wzmocniona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego : znaczenie, ograniczenia i perspektywy zastosowania

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa