Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

One-step synthesis of long term stable superparamagnetic ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Chemii Not affiliated
Kmita, Angelika
Lachowicz, Dorota
Żukrowski, Jan
Gajewska, Marta
Szczerba, Wojciech
Kuciakowski, Juliusz
Zapotoczny Szczepan
Sikora, Marcin

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Chemii
Kmita, Angelika
Lachowicz, Dorota
Żukrowski, Jan
Gajewska, Marta
Szczerba, Wojciech
Kuciakowski, Juliusz
Zapotoczny Szczepan
Sikora, Marcin

Author's area of expertise

author/editor Wydział Chemii
Kmita, Angelika
Lachowicz, Dorota
Żukrowski, Jan
Gajewska, Marta
Szczerba, Wojciech
Kuciakowski, Juliusz
Zapotoczny Szczepan
Sikora, Marcin