Jagiellonian University Repository

Noms modernes dans les langues anciennes : "Le Petit Prince" dans trois versions latines et en ancien français

pcg.skipToMenu

Noms modernes dans les langues anciennes : "Le Petit Prince" dans trois versions latines et en ancien français

Show full item record

dc.contributor.author Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.contributor.editor Krupa, Renata pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2019-09-10T11:29:43Z
dc.date.available 2019-09-10T11:29:43Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-952995-5-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82431
dc.language fre pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Noms modernes dans les langues anciennes : "Le Petit Prince" dans trois versions latines et en ancien français pl
dc.title.alternative Modern names in old languages : "Le Petit Prince" ("The Little Prince") in three Latin versions and in Old French pl
dc.title.alternative Nowoczesne nazwy w starych językach : "Le Petit Prince" ("Mały Książę") w trzech wersjach łacińskich i po starofrancusku pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 81-156 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia tłumaczenie nowoczesnych nazw w trzech łacińskich wersjach i po starofrancusku (XII wiek) powiastki "Le Petit Prince" ("Mały Książę") Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Analizowane przykłady są podzielone na 4 kategorie: 1) nowoczesne wynalazki, 2) nowoczesne pojęcia dla dawnych rzeczy, 3) nowoczesne wyrażenia, 4) nowe znaczenia starych terminów, 5) nazwy własne. Analiza pokazuje dwie główne strategie tłumaczy: synonimy lub opisy nazywanej rzeczy. pl
dc.abstract.en The article deals with the translation of modern names in three Latin versions and in one in old French (12th c.) of the novel "Le Petit Prince" ("The Little Prince”) by Antoine de Saint-Exupéry. The analysed examples are divided into 4 categories: 1) modern inventions, 2) modern terms for ancient things, 3) modern expressions, 4) new meanings of old terms, 5) proper nouns. The analysis shows two main strategies of the translators: synonyms or descriptions of the named thing. pl
dc.abstract.other L’article montre la traduction de noms modernes dans trois versions latines et l’une en ancien français (du XIIe siècle) du "Petit Prince" d’Antoine de Saint-Exupéry. Les exemples analysés sont divisés en 4 catégories: 1) inventions modernes, 2) termes modernes pour les choses anciennes, 3) expressions modernes, 4) acceptions nouvelles de termes anciens, 5) noms propres. L’analyse révèle deux principales stratégies des traducteurs : synonymes ou descriptions de la chose nommée. pl
dc.description.publication 5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-952995-6-8 pl
dc.title.container Saint-Exupéry relu et traduit pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Piechnik, Iwona: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 9 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 10; liczba stron 202; liczba arkuszy wydawniczych 13,25; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska