Jagiellonian University Repository

Władza i architektura : rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie : formy i funkcje (XV-XXI w.) : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej PRE w Zamku Królewskim w Warszawie, 9-11 kwietnia 2014 = Power and architecture : residences of monarchs and seats of state authorities in Europe : form and functions (15th-21st centuries) : 1st International Conference of the European Residences Project at the Royal Castle in Warsaw, 9-11 April 2014

pcg.skipToMenu

Władza i architektura : rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie : formy i funkcje (XV-XXI w.) : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej PRE w Zamku Królewskim w Warszawie, 9-11 kwietnia 2014 = Power and architecture : residences of monarchs and seats of state authorities in Europe : form and functions (15th-21st centuries) : 1st International Conference of the European Residences Project at the Royal Castle in Warsaw, 9-11 April 2014

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa