Jagiellonian University Repository

The application of percutaneous transluminal angioplasty in treatment of stenoses and obstructions of crural arteries

pcg.skipToMenu

The application of percutaneous transluminal angioplasty in treatment of stenoses and obstructions of crural arteries

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa