Jagiellonian University Repository

"Jako parszywa owca innych zarażająca aby wygnana była" : cudzołóstwo w osiemnastowiecznej wsi małopolskiej : interpretacja kulturowa

pcg.skipToMenu

"Jako parszywa owca innych zarażająca aby wygnana była" : cudzołóstwo w osiemnastowiecznej wsi małopolskiej : interpretacja kulturowa

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0