Jagiellonian University Repository

Evaluation of the first polish stent "Neptun" in the treatment of arteriosclerosis of the iliac arteries

pcg.skipToMenu

Evaluation of the first polish stent "Neptun" in the treatment of arteriosclerosis of the iliac arteries

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa