Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Imaging of the Wormian bones using microcomputed tomographyAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Kozerska Magdalena
Skrzat Janusz
Walocha Jerzy
Wróbel Andrzej
Leszczyński Bartosz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Kozerska Magdalena
Skrzat Janusz
Walocha Jerzy
Wróbel Andrzej
Leszczyński Bartosz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Kozerska Magdalena
Skrzat Janusz
Walocha Jerzy
Wróbel Andrzej
Leszczyński Bartosz