Jagiellonian University Repository

Percutaneous treatment of critical lower limb ischemia in patients with obstruction of the crural arteries

pcg.skipToMenu

Percutaneous treatment of critical lower limb ischemia in patients with obstruction of the crural arteries

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa