Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Galicja w latach 1772-1867 : społeczeństwo i gospodarka" (Kraków, 19.11.2014)

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Galicja w latach 1772-1867 : społeczeństwo i gospodarka" (Kraków, 19.11.2014)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0