Jagiellonian University Repository

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.) : II ogólnopolska konferencja naukowa (Kraków 15-16 listopada 2012 r.)

pcg.skipToMenu

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.) : II ogólnopolska konferencja naukowa (Kraków 15-16 listopada 2012 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0