Jagiellonian University Repository

"Civitas Nostra Cracoviensis" : a sketch of the town politics of Kazimierz Wielki (part I)

pcg.skipToMenu

"Civitas Nostra Cracoviensis" : a sketch of the town politics of Kazimierz Wielki (part I)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0