Jagiellonian University Repository

Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości : refleksje o cyfrowym dziedzictwie

pcg.skipToMenu

Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości : refleksje o cyfrowym dziedzictwie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa