Jagiellonian University Repository

Współczesne przemiany krajobrazu półwyspu Sørkapp Land (Spitsbergen) pod wpływem recesji lodowców na podstawie danych teledetekcyjnych

Współczesne przemiany krajobrazu półwyspu Sørkapp ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright