Jagiellonian University Repository

Forest stand species mapping using the Sentinel-2 time series

pcg.skipToMenu

Forest stand species mapping using the Sentinel-2 time series

Show full item record

dc.contributor.author Grabska, Ewa [USOS131263] pl
dc.contributor.author Hostert, Patrick pl
dc.contributor.author Pflugmacher, Dirk pl
dc.contributor.author Ostapowicz, Katarzyna [SAP11019566] pl
dc.date.accessioned 2019-06-03T11:19:14Z
dc.date.available 2019-06-03T11:19:14Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76482
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Forest stand species mapping using the Sentinel-2 time series pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.additional Art. znajduje się również w Special Issue "Multitemporal Remote Sensing for Forestry" pl
dc.subject.en Sentinel-2 pl
dc.subject.en forest pl
dc.subject.en time series pl
dc.subject.en Random Forest pl
dc.subject.en Polish Carpathians pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 10 pl
dc.identifier.doi 10.3390/rs11101197 pl
dc.identifier.eissn 2072-4292 pl
dc.title.journal Remote Sensing pl
dc.title.volume Forest stand species mapping using the Sentinel-2 time series pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1197 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 2015/19/B/ST10/02127 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa