Jagiellonian University Repository

Regionalizmy frazeologiczne : nowe ujęcie zagadnienia

pcg.skipToMenu

Regionalizmy frazeologiczne : nowe ujęcie zagadnienia

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.editor Dunaj, Bogusław [SAP11003660] pl
dc.contributor.editor Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.date.accessioned 2019-05-23T12:43:25Z
dc.date.available 2019-05-23T12:43:25Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-155-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75607
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Regionalizmy frazeologiczne : nowe ujęcie zagadnienia pl
dc.title.alternative Phraseological regionalisms : a new approach pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.pubinfo : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki pl
dc.description.physical 161-170 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang., bibliogr. Recenzowane materiały z konferencji naukowej: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, dn. 25-29 wrzesień 2008 r., Kraków pl
dc.identifier.weblink https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/26322 pl
dc.abstract.en Phraseological regionalisms are a little-described part of vocabulary. The article specifies the problems facing researchers in this area: 1) we do not know the body of phraseological regionalisms nor how large it may be; 2) standard Polish dictionaries relatively rarely list phraseological regionalisms; 3) the relation between phraseological regionalisms and dialectal phraseology has not been precisely defined. Apart from terminological distinctions, the article specifies criteria of isolating phraseological regionalisms and their usefulness, and outlines relations between regionalisms and dialectal phraseology. Some remarks are also offered on phraseological microregionalisms. Final remarks include proposals for studying phraseological regionalisms. pl
dc.subject.pl regionalizmy frazeologiczne pl
dc.subject.en regional phraseisms pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 5 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.container Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-17 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 72 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska