Jagiellonian University Repository

Influence of Co doping on crystal and magnetic properties of Gd_{2}Cu_{2}In

pcg.skipToMenu

Influence of Co doping on crystal and magnetic properties of Gd_{2}Cu_{2}In

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa