Jagiellonian University Repository

Strategiczne implikacje energetycznej rywalizacji w Basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku : Unia Europejska - Rosja - Chiny : interesy, ekspansja, współpraca

pcg.skipToMenu

Strategiczne implikacje energetycznej rywalizacji w Basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku : Unia Europejska - Rosja - Chiny : interesy, ekspansja, współpraca

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa