Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Unfinished utopia : Nowa Huta, stalinism, and Polish society, 1949-56

Unfinished utopia : Nowa Huta, stalinism, and Polish ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0