Jagiellonian University Repository

The value of perfusion CT in evaluating locoregional staging in post-radical prostatectomy patients with elevated serum PSA level

The value of perfusion CT in evaluating locoregional ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa