Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Far field combined AFM and micro-Raman imaging for characterisation of surface of structured catalysts : example of Pd Doped CoO_{x} catalysts on precalcined kanthal steel

Far field combined AFM and micro-Raman imaging for ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa